Prosinac 09, 2023

Foto/ Počela izgradnja ceste Dragovilje-Komanje brdo

Na II. sjednici Gradskog vijeća donesena je Odluka o utvrđivanju javnog interesa da je od javnog interesa izgradnja i rekonstrukcija lokalne ceste “Dragovilje – Komanje brdo”. 

Korisnik eksproprijacije je Tehnomerkur d.o.o. Banja Luka koji je i osigurao sredstva za rekonstrukciju ceste kao i sredstva za isplatu naknade za izvlašteno zemljište.

Izgradnja je počela prema Komanju brdu na kojoj će biti smještena jedna od najvećih solarnih elektrana u BiH.

stolac.co

Stolac.co - Video galerija