Ožujak 01, 2024

Vlada FBiH Stocu odobrila 600.000 KM

Vlada FBiH je na prijedlog Ministarstva energetike, rudarstva i industrije donijela odluku kojom se proglašava stanje ugrožene sigurnosti opskrbe električnom energijom za 2024. uslijed ekstremnog porasta cijena i nedovoljne ponude električne energije na tržištu. Vlada će, u stanju ugrožene sigurnosti opskrbe, propisati način i uvjete za formiranje i kontrolu cijena opskrbe električnom energijom. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Kako je navedeno, donošenjem odluke stvara se pravna osnova da Vlada FBiH postupi u skladu s odredbama Zakona o električnoj energiji FBiH, odnosno u stanju ugrožene sigurnosti opskrbe, može uvesti posebne mjere kojima će propisati način i uvjete za formiranje i kontrolu cijena opskrbe električnom energijom. Prema analizi Elektroprivrede BiH, u skladu s trenutačnim tržišnim uvjetima, prosječna cijena tržišne opskrbe električnom energijom za 2024. iznosila bi 141,53 eura po MWh, tj. prosječno povećanje bilo bi u iznosu od 87%.

Bez primjene bilo kakvog oblika ograničavanja cijena opskrbe električnom energijom, više od 96% trenutačnih kupaca električne energije na koje su se primjenjivane dosadašnje odluke o ograničavanju cijena, imalo bi povećanje cijene opskrbe električnom energijom više od 60%. S obzirom na to, i ova odluka ima za cilj zaštititi kupce koji se električnom energijom opskrbljuju u okviru usluge tržišne opskrbe od ekstremnog povećanja cijena.

Vlada je na prijedlog Ministarstva kulture i sporta donijela odluke o izdvajanju 8,700.000 KM. Riječ je o izgradnji i opremanju sportskih dvorana i drugih sportskih objekata u B. Krupi, Tešnju, Gračanici i Mostaru. Za izgradnju i opremanje sportske dvorane B. Krupa namijenjeno je 1,400.000 KM. Drugi program odnosi se na izgradnju i opremanje sportske dvorane Jelah, a koju provodi Općina Tešanj. Riječ je o 300.000 KM. Iznos od 500.000 KM namijenjen je za izvođenje završnih radova na vanjskom uređenju Gospodarsko-kulturno-sportskog centra "Bazen" Gračanica. Četvrtim programom predviđeno je izdvajanje 6,500.000 KM za izgradnju sportske dvorane Mostar i drugih sportskih objekata u Mostaru.

Vlada je donijela i dvije odluke o usvajanju programa utroška sredstava kojim se međunarodnim zračnim lukama u Sarajevu, Mostaru i Tuzli dodjeljuje 3,6 milijuna KM za unaprjeđenje zračnog prometa. Jedna odluka odnosi se na usvajanje programa utroška sredstava u iznosu od milijun KM iz Kapitalnih transfera javnim poduzećima - za unaprjeđenje zračnog prometa Ministarstvu prometa i veza, a koja se dodjeljuju Međunarodnoj zračnoj luci Sarajevo. Sredstva su namijenjena za nabavu sustava za otkrivanje eksploziva za ručnu prtljagu nadograđenog opcijom za automatsku detekciju oružja. Druga odluka o usvajanju utroška sredstava odnosi se na ukupni iznos od 2,6 milijuna KM tekućeg transfera "Subvencije javnim poduzećima - za unaprjeđenje zračnog prometa" Ministarstvu prometa i veza, kojom se po 1,3 milijuna KM dodjeljuju Međunarodnoj zračnoj luci Mostar i Međunarodnoj zračnoj luci Tuzla.

Za sanaciju posljedica potresa u Stocu odobreno je 600.000 KM. Vlada je smijenila Upravu Razvojne banke, predvođenu Mersihom Slipičević. Dana je suglasnost Nadzornom odboru da izvrši razrješenja i postavljanja novih direktora. Vlada je predložila Boru Trlina za generalnog direktora. Smijenjeni su i izvrši direktori Senija Bubić, Maja Hadžihalilović i Dalibor Milinković.

Stolac.co - Video galerija