Rujan 23, 2023

Više intervencija vatrogasaca u HNŽ, u Jasoču gorjela trava i otpad

Vatrogasci na području HNŽ/K imali su više intervencija tijekom jučerašnjeg dana.

Vatrogasna jedinica grada Stoca imala je intervenciju na gašenju požara od 10:20 do 12:00 sati, u Jasoču, gdje je gorjela trava i otpad.

Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervenciju na gašenju požara od 21:10 do 21:25 sati, u naselju Centar, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Vatrogasna jedinica grada Čapljina imala je intervencije na gašenju požara i to:

od 14:15 do 15:40 sati, na Jasenici, gdje je gorjelo nisko rastinje i manji dio šume,
od 17:50 do 18:15 sati, u Sjekosama, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Vatrogasna jedinica grada Konjica imala je intervenciju na gašenju požara od 22:39 do 23:13 sati, u Čelebićima, gdje je gorio kabasti otpad.

Vatrogasna jedinica općine Čitluk imala je intervenciju na gašenju požara od 19:20 do 20:10 sati, u Donjem Velikom Ograđeniku, gdje je gorio kontejner i šuma.

Vatrogasna jedinica općine Prozor-Rama imala je intervenciju na gašenju požara od 17:00 do 17:30 sati, u Gmićima, gdje je gorjela trava.