Travanj 19, 2024

Usvojena Uredba o jedinstvenoj policijskoj uniformi u Federaciji BiH

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog federalnog ministra unutarnjih poslova Rame Isaka, danas je usvojila Uredbu o jedinstvenoj policijskoj uniformi policijskih snaga u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Jedinstvena policijska uniforma policijskih snaga u Federaciji Bosne i Hercegovine je policijska uniforma koju će nositi, odnosno koristiti policijski službenici Federalne uprave policije i svih županijskih ministarstva unutarnjih poslova u tijeku obavljanja poslova i zadataka iz nadležnosti rada policijskih organa.

Jedinstvena policijska uniforma sastoji se od osnovne policijske uniforme (klasične i radne uniforme), uniforme za kriminalističku policiju, uniforme za specijalne policijske jedinice i jedince za specijalističku podršku, kao i za jedinice drugog naziva koje obavljaju poslove iste vrste (radne i taktičke uniforme), uniforme za interventnu policiju i za jedinice drugog naziva koje obavljaju poslove iste vrste, svečane policijske uniforme, policijske uniforme za rad u inostranstvu, te dodatnih dijelova policijskih uniformi.

Usvajanje Uredbe o jedinstvenoj policijskoj uniformi policijskih snaga u Federaciji Bosne i Hercegovine jasna je poruka koja govori o izuzetno dobroj suradnji policijskih uprava na području Federacije Bosne i Hercegovine, a koja je ključna u borbi protiv svih pojavnih oblika kriminaliteta.

Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak tim povodom izjavio je kako je ponosan na činjenicu da su stvoreni preduvjeti da se svi policijski službenici u Federaciji Bosne i Hercegovine opreme kvalitetnim uniformama i dopunskim dijelovima uniformi.

- Vrijedno smo radili na izradi Uredbe o jedinstvenoj policijskoj uniformi policijskih snaga u Federaciji Bosne i Hercegovine koja, zajedno s prilozima, broji nekoliko hiljada stranica. Dakle, riječ je o obimnom materijalu na kojem su radili kvalitetni kadrovi koje ovim putem javno pohvaljujem. Koristim ovu priliku da se zahvalim svim kantonalnim ministrima unutarnjih poslova i komesarima na izuzetno dobroj suradnji, a Vladi Federacije Bosne i Hercegovine na podršci - rekao je Isak, priopćeno je iz Federalnog ministarstva unutarnjih poslova.

Stolac.co - Video galerija