Svibanj 26, 2024

Stolac daje državno zemljište u zakup za sadnju maslina

Poprati - Stolac.co

Grad Stolac objavio je javni natječaj davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na području grada za sadnju maslina. U zakup na rok od 25 godina daje se zemljište k.o. Poprati sveukupne površine 23.538 m2. Cijena zakupa je 200,00 KM po hektaru.

Ponude će se primati do 18. rujna, a 13. rujna će biti omogućeno zainteresiranim ponuđačima obići terena, piše Indikator.

Maslinarstvo je sve zanimljivije za poljoprivrednike u Hercegovini i sve više ih se odlučuje na uzgoj maslina.

Bosna i Hercegovina je u 2021. godini, prema službenoj statistici, proizvela 839,0 tona maslina, a što je za oko 15 posto manje nego 2020. godine, kada je ubrano 985,3 tona. Ukupno je registrirano 82.614 stabala maslina, što je za 10.654 stabala više nego u 2020. godini, kada ih je bilo 71.960.