Lipanj 13, 2024

Stanovnicima FBiH koji imaju solarne panele omogućit će se prodaja viškova struje

Federacija BiH idućeg bi tjedna trebala dobiti tri strateški važna zakona iz područja energetike kojima će se uskladiti sa zakonodavstvom Europske unije, istodobno olakšavajući procedure za izgradnju i rad proizvodnih postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije, primarno solarnih elektrana i vjetroelektrana, kao i uvodeći nove kategorije sudionika na tržištu, kupce proizvođače. Riječ je o stanovnicima Federacije koji bi sada imali mogućnost prodavati viškove energije u mrežu, piše Večernji list BiH.

Obnovljivi izvori

Pred zastupnicima obaju domova federalnog Parlamenta na dvjema odvojenim sjednicama naći će se tri rješenja - zakon o električnoj energiji FBiH, zatim o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u FBiH te o korištenju obnovljivih izvora energije i učinkovite kogeneracije, pri čemu ovaj potonji zakon, između ostaloga, uvodi novi, učinkovitiji način poticaja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije, koji je baziran na načelima tržišnog nadmetanja te uvodi nove kategorije sudionika, kupce proizvođače (tzv. prosumeri), kao i zajednice obnovljive energije. Proizvođači električne energije koji koriste obnovljive izvore energije, prema prijedlogu zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i učinkovite kogeneracije, imat će prednost u rješavanju zahtjeva za priključenje na elektroenergetsku mrežu u odnosu na postrojenja koja ne koriste obnovljive izvore energije, a u skladu s važećim propisima i pravilima kojima se regulira priključak na distributivnu mrežu. U kontekstu svih onih stanovnika Federacije koji, primjerice, imaju solarne panele na svojim stambenim objektima, novi zakon uvodi pojam prosumera, a koji se odnosi na krajnjeg kupca električne energije koji proizvodi električnu energiju iz obnovljivih izvora za dio svojih potreba iz vlastitog energetskog postrojenja s mogućnošću predaje viška proizvedene električne energije u mrežu u vidu energetskog ili monetarnog kredita.

Prijedlogom zakona definiran je i pojam privilegiranog proizvođača koji se odnosi na proizvođača struje iz obnovljivih izvora energije koji ima pravo na poticaj (pravo na zajamčenu otkupnu cijenu ili pravo na premiju) za proizvedenu električnu energiju.

Proizvođači struje koji koriste obnovljive izvore energije, a koji su obvezni posjedovati dozvolu za obavljanje djelatnosti, stječu status kvalificiranog proizvođača na osnovi odluke koju donosi Regulatorna komisija. Istodobno, prosumeri i proizvođači struje koji koriste obnovljive izvore, a koji nisu obvezni posjedovati dozvolu za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stječu status kvalificiranog proizvođača na osnovi odluke koju donosi nadležni Operator distributivnog sustava. Ako je tijekom obračunskog razdoblja prosumer preuzeo više el. energije nego što ju je predao u mrežu, prosumer plaća razliku između preuzete i predane električne energije u skladu s ugovorenom cijenom za opskrbu. Ako je tijekom obračunskog razdoblja prosumer predao više električne energije u mrežu nego što je preuzeo, razlika između predane i preuzete električne energije prenosi se u iduće obračunsko razdoblje u korist prosumera i to: kod primjene sheme neto mjerenja u vidu energetskog kredita izraženo u kWh ili kod primjene sheme neto obračuna u vidu monetarnog kredita izraženo u KM. Kada je pak riječ o prijedlogu zakona o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u FBiH, isti propisuje dugoročne ciljeve vođenja energetske politike, što podrazumijeva pripremu energetske strategije FBiH, a također propisuje uvjete za obavljanje djelatnosti u sektoru energetike te uvodi mehanizme za zaštitu ugroženih i zaštićenih kupaca energije.

Postupci

Zakon o električnoj energiji FBiH propisuje pak pojednostavljenje administrativnih postupaka za izgradnju i rad proizvodnih postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije, primarno solarnih elektrana i vjetroelektrana. Ovaj zakonski propis uvodi i nove kategorije sudionika i djelatnosti na tržištu električne energije (aktivni kupci, agregatori, energetske zajednice, operatori skladišta), a pritom stvara i pravni okvir za uvođenje elektromobilnosti, unaprjeđuje regulaciju kvalitete opskrbe te uvodi nova prava i mehanizme za osnaživanje i zaštitu krajnjih kupaca električne energije.