Veljača 21, 2024

RS: Kazne će se plaćati bankovnom karticom policajcu

Vlada Republike Srpske utvrdila je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima Republike Srpske, a najznačajnija novina odnosi se na mogućnost plaćanja novčane kazne i troškova platnog prometa elektronički, uz korištenje POS terminala, na mjestu izvršenja prekršaja kod ovlaštenog službenika u Policijskoj postaji ili uredu nadležnog tijela, prilikom čega se izdaje dokaz o uplati.

Predloženim zakonskim rješenjem produljuje se rok zastarjelosti za izvršenje zaštitnih mjera. Među ostalim, jedna od propisanih zaštitnih mjera koja se može izreći je i zabrana upravljanja motornim vozilom te će, umjesto trenutačno propisanih godinu dana, sada iznositi dvije godine od dana pravomoćnosti odluke, odnosno izvršnog prekršajnog naloga. Osim zaštitnih mjera zabrane upravljanja motornim vozilom i oduzimanja predmeta te kaznenih bodova, prema novom zakonskom rješenju, prekršajnim nalogom će se, uz kaznu, moći izreći i zaštitne mjere prisustvovanja određenim sportskim priredbama u najkraćem propisanom trajanju, priopćeno je iz Ureda Vlade RS-a za odnose s javnošću. Navedeno će u značajnoj mjeri doprinijeti ekonomičnosti postupka jer bi trajanje i troškovi postupka bili znatno manji, odnosno kraći, a postigao bi se i veći učinak kada je riječ o posebnoj i općoj prevenciji.

Propisano je i definirana je mogućnost osobe koja je primila prekršajni nalog i podnijela zahtjev za sudsko odlučivanje da ne dolazi na sud i iskoristi mogućnost da dadne pisano izjašnjenje da prihvaća odgovornost u kojem može predložiti po pravilu za sebe blažu sankciju, a ova mogućnost dosad je bila predviđena samo kod prekršajnog postupka pokrenutog podnošenjem zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka. Predložena je i dopuna članka 170. stavak 4 tako da je njime sada propisana mogućnost i zadržavanja osobe koja odbije testiranje na opojne droge i sredstva, a što je učinjeno kako bi Ministarstvo unutarnjih poslova moglo ujednačeno postupati prilikom primjene mjere osiguranja prisutnosti okrivljenog zadržavanje lišenjem slobode. Prema trenutačnom zakonskom rješenju, prema osobi koja odbije alko-testiranje može se izvršiti mjera zadržavanja lišenjem slobode, dok se ista mjera ne može izreći osobama koje odbiju podvrgnuti se testiranju na opojne droge i sredstva. Predloženim izmjenama i dopunama vrši se i usklađivanje zakona s odlukama Ustavnog suda RS-a i s odredbama Kaznenog zakona RS-a.

Stolac.co - Video galerija