Lipanj 13, 2024

Podržana inicijativa za ukidanje ili povrat PDV-a na lijekove i medicinska sredstva

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 37. sjednici razmotrilo inicijativu za ukidanje ili povrat PDV-a na lijekove i medicinska sredstva, te će je uputiti Upravnom odboru (UO) Uprave za neizravno oporezivanje (UNO) da razmotri provedivost i o poduzetom informira Vijeće ministara.

Dugoročna održivost

Zajednička inicijativa Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske i Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH usmjerena je na ukidanje/smanjenje PDV-a na lijekove i medicinska sredstva, odnosno na namjensko usmjeravanje sredstava od neizravnih poreza po osnovi naplaćenog PDV-a na lijekove i medicinska sredstva na račune fondova zdravstvenih osiguranja u cilju financiranja zdravstvene zaštite osiguranih osoba.

Povodom navedene inicijative predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto susrela se s Vlatkom Martinović, ravnateljicom Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, koja je zahvalila na pruženoj podršci predsjedavajuće Krišto i Vijeća ministara BiH inicijativi za ukidanje ili povrat PDV-a na lijekove i medicinska sredstva.

Martinović je kazala kako je prihvaćanje ove inicijative iznimno važno za dugoročnu održivost zdravstvenog sustava i unaprjeđenja kvalitete zdravstvene zaštite građana. Ukidanje/povrat PDV na lijekove i medicinska sredstva značajno bi financijski rasteretilo fondove zdravstvenih osiguranja, ali i građane Bosne i Hercegovine.

Zdravstveni sustavi EU

Predsjedavajuća Krišto istaknula je spremnost podrške u daljnjim procesima realizacije inicijative i ostalih aktivnosti koji pridonose unaprjeđenju zdravstvenog sustava i unaprjeđenju zdravstvene zaštite građana BiH u cilju približavanja zdravstvenim sustavima Europske unije koji su središnji dio visoke razine socijalne skrbi u Europi koji pridonose društvenoj koheziji i društvenoj pravdi, kao i održivom razvoju.

Inicijativa je upućena i entitetskim vladama te Odjelu za zdravstvo i ostale usluge Vlade Brčko distrikta BiH te nadležnim ministarstvima u Federaciji BiH i Republici Srpskoj, priopćeno je iz Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH.