Lipanj 13, 2024

Novi pravila za zatamnjena stakla na vozilima u BiH: Tko nema naljepnicu i potvrdu o ugrađenoj foliji bit će kažnjen!

Prednosti postavljanja folija na stakla automobila između ostalog su zaštita od sunca i UV zračenja, toplotna zaštita, uštede prilikom rada klima uređaja i manja potrošnja goriva ljeti, a prema mnogim vozačima i ljepši izgled automobila. Isto tako, jedna od prednosti kada je u pitanju sigurnost, jeste da prilikom pucanja stakla ne dolazi do rasprskavanja stakla, već komadići stakla ostaju zalijepljeni na foliji i na taj način se smanjuje mogućnost povrjeđivanja.

Naljepnica i potvrda o ugrađenim folijama

Naime, u spomenutim izmjenama i dopunama Pravilnika, definirano je da od 01. lipnja 2021. godine, sve folije koje se postavljaju na stakla automobila moraju da sadrže naljepnicu sa jedinstvenim serijskim brojem koja se postavlja u donjem uglu stakla između folije i stakla, odnosno na staklo, prilikom ugradnje folija, i to pored homologacijske oznake stakla tako da ne prekriva tu oznaku. Dimenzije naljepnice moraju biti 10×40 mm, a servis je dužan da vlasniku vozila izda pisanu potvrdu A4 formata o ugrađenoj foliji, koja, pored naziva servisa koji je izvršio postavlјanje i datuma i vremena postavlјanja folije, sadrži:

-naziv proizvođača unutrašnje plastične prevlake,
-vrstu unutrašnje plastične prevlake (komercijalna oznaka,

-način proizvodnje, klasa materijala),

-deblјinu unutrašnje plastične prevlake,
-boju unutrašnje plastične prevlake,
-propustlјivost svjetlosti,
-stupanj refleksije,
-serijsku oznaku postavlјene nalјepnice,
-izjavu servisa da su ispunjeni svi uvjeti prema UN/ECE R43.

Nakon 01. lipnja .2023. godine na staklima vozila registriranih u Bosni i Hercegovini ne može se koristiti folija koja ne ispunjava uvjete propisane ovim Pravilnikom.

Svi oni koji već imaju zatamnjena stakla u skladu sa zakonom, ali nemaju naljepnicu i potvrdu o ugrađenoj foliji, do 01 lipnja. 2023. godine, mogu upravljati vozilima bez kažnjavanja, ali nakon tog datuma svako vozilo registrirano u Bosni i Hercegovini morat će imati spomenutu naljepnicu i potvrdu.

Prema pravilniku zatamnjivanje vozila se smije vršiti na sljedeći način:

Zatamnjivanje vjetrobrana nije dozvoljeno;

Bočne staklene površine u ravni vozača i suvozača, mogu se zatamniti tako da postavlјanjem homologiranih folija ukupna providnost staklene površine nakon postavlјanja folije iznosi najmanje 70%, tj. maksimalno zatamnjenje može iznositi 30%;

Bočne staklene površine motornih vozila iza leđnog naslona sjedišta vozača i suvozača i zadnje staklo motornih vozila postavlјanjem homologiranih folija mogu se zatamniti bez ograničenja, pri čemu motorna vozila moraju imati ugrađena najmanje dva (vanjska) bočna vozačka ogledala.