Travanj 19, 2024

Mijenja se Zakon o zapošljavanju osoba s invaliditetom

Rehabilitacija i osposobljavanje osoba sa invaliditetom za tržište rada jedno je od usmjerenja u programu mjera socijalne politike u mandatu federalnog ministra rada i socijalne politike Adnana Delića, a za efektivno provođenje ove mjere se, uz iz izradu strateških dokumenata, prvenstveno mora raditi i na usklađivanju normativne oblasti.

S tim u vezi, a nakon provedenih analiza u proteklom periodu, Delić je donio rješenje o imenovanju radne grupe koja će u narednom periodu raditi na pripremi teksta Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, javlja Fena.

Cilj nam je ojačati i financijski učiniti stabilnim Fond za profesionalnu rehabilitaciju i osposobljavanje osoba sa invaliditetom, unaprijediti reintegraciju i inkluziju osoba sa invaliditetom na otvorenom tržištu rada, kao i urediti segment zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

Svjesni smo zloupotreba u oblasti osnivanja tzv. zaštitnih radionica, odnosno privrednih društava kojima je prvenstveno cilj uzimanje sredstava od Fonda, ne i stvarno zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Nastojimo tome stati u kraj, a izmjene Zakona prvi su korak u tom smjeru, najavio je Delić.

Ističe da Radna grupa ima obavezu pripremiti tekst Nacrta do polovine mjeseca listopada ove godine nakon čega će on biti pušten u redovne, zakonom propisane procedure usvajanja.

Izmjenama i dopunama ovog Zakona nastoji se pospješiti zapošljavanje osoba sa invaliditetom, urediti uvjete za osnivanje zaštitnih radionica, kontrola naplate posebnog doprinosa za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, te uvjete za izbor i imenovanje direktora, upravnog i nadzornog odbora Fonda za rehabilitaciju i niz drugih segmenata značajnih za unaprjeđenje procesa uključenja osoba sa invaliditetom na tržište rada, priopćeno je iz Federalnog ministarstva.

Stolac.co - Video galerija