Ožujak 01, 2024

Kazne do 50.000KM: Poziv poreznim obveznicima da ispravno popunjavaju obrazac MIP-1023

Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine obavještava porezne obveznike - poslodavce da su za svaku isplaćenu mjesečnu plaću dužni Poreznoj upravi dostaviti ispravno popunjen obrazac MIP-1023.

To je, mjesečni izvještaj o isplaćenim plaćama, ostvarenim koristima i drugim oporezivim prihodima zaposlenika od nesamostalne djelatnosti, plaćenim doprinosima i akontaciji poreza na dohodak do 15. u mjesecu za protekli mjesec.

Ako se u tijeku jednog mjeseca isplate dvije plaće za različite mjesece potrebno je za svaku plaću dostaviti poseban obrazac MIP-1023.

Porezna uprava ističe da samo ispravno obračunati i uplaćeni doprinosi i porez na dohodak za sve zaposlenike na obrascu MIP-1023 mogu biti prihvaćeni u informacijskom sustavu Porezne uprave i kao takvi mogu se dostaviti nadležnim fondovima na osnovu kojih zaposlenici mogu ostvariti prava po osnovu mirovinsko-invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja i osiguranja za slučaj nezaposlenosti.

- Pozivamo porezne obveznike da sami, prije sankcija Porezne uprave, provjere u nadležnim poreznim ispostavama jesu li im svi obrasci MIP-1023 prihvaćeni kao ispravni od strane Porezne uprave i dostavljeni fondovima. Ako nisu prihvaćeni od strane Porezne uprave i nisu dostavljeni nadležnim fondovima potrebno je da otklone greške – navodi se u priopćenju Porezne uprave FBiH.

Porezni obveznici na linku http://www.pufbih.ba/v1/stranica/7 mogu elektronski pristupiti svojoj sintetičkoj i analitičkoj poreznoj kartici i tako mogu provjeriti sva zaduženja i sve izvršene uplate javnih prihoda za koje je nadležna Porezna uprava FBiH.

Pozivaju sve porezne obveznike da koriste tu uslugu i da nakon podnošenja porezne prijave i uplate javnog prihoda sami provjere je li zaduženje i uplata evidentirana na kartici u Poreznoj upravi.

Savjetuju da u slučaju bilo kojeg neslaganja stanja na vašoj poreznoj kartici, te stanja u zaduženjima i uplati javnih prihoda iz nadležnosti Porezne uprave Federacije BiH u vašem knjigovodstvu, možete kontaktirati nadležnu poreznu ispostavu kako bi se otklonile nejasnoće i sva neusuglašena stanja.

Protiv poreznih obveznika koji ne otklone greške Porezna uprava će biti prisiljena da poduzima prekršajne postupke.

- Osoba koje ne podnese Poreznoj upravi izvještaj (MIP-1023) na propisan način bit će kažnjeno s 200 KM za svaki propust, a maksimalno do 50.000 KM – priopćeno je iz Porezne uprave FBiH.

Stolac.co - Video galerija