Travanj 21, 2024

Investitori na Ivanici gradili su u Hrvatskoj, granicu s BiH na Brgatu treba korigirati!

Još uvijek neriješeno pitanje državne granice sa susjednom Bosnom i Hercegovinom jedan je razloga nedovoljno regulirane i mjestimice divlje izgradnje tik uz graničnu crtu. Na spornom, pograničnom dijelu platoa Ivanice gradnja luksuznih vila neometano se nastavlja iako se, prema hrvatskim propisima o prostornom uređenju, lokacijska i građevinska dozvola ne mogu odobriti ako će se planira objekt graditi unutar zone od 100 metara od granične crte, posebno ako ta građevina ometa obavljanje nadzora državne granice ili ako je to protivno odredbama međunarodnih ugovora, piše Slobodna dalmacija.

Svemu pogoduje i to što parlamenti susjednih država još uvijek nisu ratificirali Sporazum Izetbegović-Tuđman kojeg su 30. srpnja 1999. dvojica predsjednika potpisali u Sarajevu. Stječe se dojam kako Netko Nepoznat, ali vrlo poduzetan znalački koristi nastalu zbrku. Ali, ne znamo je li mu cilj da se, kao što je “Bosna film” 1966. na platou Ivanice za potrebe snimanja više western filmova izgradila “Kaubojski grad”, u suvremenoj inačici omogući gradnju naselja u kojem neki novi lokalni šerif izvlači osobnu korist i dijeli pravdu?

PROBLEM RATIFIKACIJE

Iz odgovora Državne geodetske uprave kojeg smo napokon dobili, doznajemo da je granična crta između susjednih država “privremeno regulirana Ugovorom o državnoj granici između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine iz 1999. godine. Sastavni dio Ugovora čine i listovi topografske karte u M 1:25 000 na kojima je granična crta iscrtana te se ona podudara s podacima iz hrvatskih katastarskih evidencija na kojima je najpreciznije moguće prikazana granica rubnih katastarskih općina u Republici Hrvatskoj.

Međutim, Ugovor o državnoj granici iz 1999. godine dosad nije ratificiran u parlamentima država potpisnika, nakon čega uobičajeno slijedi postupak demarkacije državne granice, odnosno postupak označavanja granične crte na terenu graničnim oznakama. Tek će se prilikom postupka demarkacije ovakvi primjeri moći rješavati te evidentirati u katastarskim operatima susjednih država, budući da će međudržavno povjerenstvo za demarkaciju imati ograničeni mandat prilagođavanja protezanja granične crte- ističe se u odgovoru i naglašava:

-Granična crta iz Ugovora iz 1999. godine nije rezultat samo katastarskih podataka i nije rezultat prethodnog usklađivanja katastarske evidencije uzduž državne granice te je nemoguće isključiti pojavu područja uz državnu granicu koja su evidentirana i u hrvatskim i bosansko-hercegovačkim katastarskim operatima, niti pojavu neraspoređenih područja koja nisu obuhvaćena u katastarskim operatima- ističe se u odgovoru naše Državne geodetske uprave koja je ustvrdila i to da “ne raspolaže podacima iz katastarske evidencije BiH uzduž državne granice, tako da u ovom trenutku nije moguće identificirati područja koja su u dvojnoj evidenciji kao ni područja koja nisu upisana u katastarske evidencije.

U okviru rada Mješovite stručne skupine obrađeno je 35 lokaliteta uzduž državne granice, a na 22 je predložena korekcija granične crte među kojima se nalazi i lokalitet “Donji Brgat-Ivanica”. Korigirana granična crta (Mješovita stručna skupina za dokumentaciju identifikacije granične crte Republika Hrvatska - Bosna i Hercegovina, 5. svibanj 2005.) na predmetnoj lokaciji je rezultat usporedbe podataka iz katastarskih evidenciji- odgovor je hrvatske DGU iz kojeg nam je, uz opasku kako su za konačno utvrđivanje državnih granica sa susjednim državama nadležni Ministarstvo vanjskih i europskih poslova i Vlada Republike Hrvatske, posebno zanimljiv rezime:

POTVRDA

- Analizom službenih podataka iz evidencije Državne geodetske uprave utvrđeno je da postoje elementi koji upućuju kako su se na pojedinim dijelovima hrvatskih katastarskih općina Donji Brgat, Šumet i Knežica obavljali geodetski radovi na katastarskim česticama koje se nalaze u hrvatskoj evidenciji.

Nesređene zemljišne knjige pogoduju lovu u mutnom i ekstraprofitu. Atraktivnosti gradnje pogoduje blisko zaleđe Dubrovnika i znatno povoljnije cijene parcela. Korigirana granica ide u korist Hrvatske koja će dobiti desetine tisuća kvadrata državnog teritorija i dokaz je da je Dubrovački vjesnik opravdano ukazao na upitnu granicu na platou Ivanice. Karta Državne geodetske uprave potvrđuje da je općina Ravno, odnosno BiH, izdavala dozvole za gradnju na teritoriju Hrvatske, što za posljedicu ima sve veću i ubrzaniju gradnju rezidencijalnih objekata s bazenima.

Stolac.co - Video galerija