Travanj 19, 2024

Anketa Agencije za statistiku: U BiH duplo manje nezaposlenih od službenih podataka

Anketa Agencije za statistiku BiH je pokazala da je broj nezaposlenih oko 179.000, što je skoro duplo manje od službenih podataka koje je o broju nezaposlenih objavila Agencija za rad i zapošljavanje BiH, a koji iznosi 346.634.

Naime, prema anketi Agencije za statistiku BiH, u drugom kvartalu ove godine nezaposleno je bilo 179.000 osoba, dok su prema posljednjim podacima Agencije rad i zapošljavanje u BiH iz svibnja ove godine nezaposlene 346.634 osobe.

Sugovornici "Nezavisnih" smatraju da se ova drastična razlika u brojevima ogleda u tome da su mnogi registrirani na zavodima za zapošljavanje zbog zdravstvenog osiguranja, jedan dio radi na crno, dok su neki od njih otišli u inozemstvo.

Igor Gavran, ekonomski analitičar, rekao je za "Nezavisne", da je broj nezaposlenih puno veći jer se pretpostavlja da su mnogi registrirani u zavodima za zapošljavanje primarno zbog zdravstvenog osiguranja.

"Neki od njih rade u sivoj ekonomiji, a neki čak i ne žive stalno u BiH. Ipak se ovi podaci ne bi smjeli odbacivati i vjerojatno je stvarni broj barem između ova dva, prije da je ovaj manji sasvim korektan i pouzdan jer je riječ o procjeni. U svakom slučaju, sam broj, koji god da se smatra točnim, ne znači da je struktura nezaposlenih odgovarajuća i da je ono što poslodavcima treba, niti da svi oni zaista aktivno traže posao", kazao je Gavran.

Među onima koji stvarno traže posao, a kvalifikacijama i iskustvom odgovaraju potrebama poslodavaca, kazao je Gavran, mnogi očekuju mnogo više nego što su neki poslodavci spremni ponuditi i tako dolazi do neusklađenosti ponude i potražnje.

"Tako da posao u BiH i dalje nije lako naći ako imate visoka (ili čak realna) očekivanja, jer mnogi poslodavci i dalje nisu spremni odreći se višeg profita da bi ponudili više plaće i bolje uvjete rada zaposlenima", naveo je Gavran.

Istaknuo je da su zahtjevi za uvozom radne snage u nekim slučajevima opravdani, kada su ponuđeni uvjeti adekvatni, ali smatra da nema dovoljno odgovarajuće radne snage u BiH na raspolaganju.

"Mislim da je kombinacijom rasterećenja poslodavaca, poboljšanjem plaća i uvjeta rada i prekvalifikacijom, odnosno dodatnim obukom nezaposlenih moguće povezati veći broj nezaposlenih i poslodavaca u zajedničkom interesu i da je to jedino pravo rješenje, a eventualno uvoz radne snage dozvoliti tek za rijetke slučajeve kada je to neophodno i samo privremeno, dok sami ne odškolujemo ili obučimo potrebne radnike među domaćim stanovništvom", naglasio je Gavran.

Adnan Smailbegović, predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH, kazao je da je većina osoba registrirana u zavodima za zapošljavanje jer od toga ostvaruje određene beneficije.

"Najvažnija od njih je pravo na zdravstveno osiguranje. Zavisno od toga u kojem ste kantonu ili entitetu, zagarantirana su još neka druga prava ako ste registrirani u zavodu za zapošljavanje. Ipak, ključno je zdravstveno osiguranje, a ljudi registrirani rade na crno, u Njemačkoj ili uopće ne žele da rade. Naše procjene govore da tri četvrtine prijavljenih u zavodima za zapošljavanje nisu aktivni u potražnji posla. Ono što je bitno je da je Republika Srpska ovaj problem riješila, oni su ukinuli zdravstveno osiguranje za nezaposlene, i drugačije su to regulirali. Potrebe za radnom snagom su velike, a u Federaciji BiH trenutno nedostaje najmanje 20.000 radnika. Tržište se izniveliralo da je ponuda veća od potražnje i ljudi sada biraju poslove. Ljudi fali u građevini, u industriji, u ugostiteljstvu...", zaključio je Smailbegović.

Stolac.co - Video galerija