Veljača 22, 2024

Andrej Čović novi v.d. ravnatelj ZZO HNŽ/K

Vlada Hercegovačko-neretvanske županije danas je, na 11. redovitoj sjednici usvojila Uredbu o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branitelja i članova njihovih obitelji u HNŽ-u. Uredbom je propisan postupak primjene Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji pri zapošljavanju na način da prioritet imaju članovi obitelji poginulih, umrlih i nestalih branitelja, ratni vojni invalidi, dobitnici ratnih priznanja i odličja, razvojačeni branitelji, kao i djeca i supružnici branitelja svih pobrojanih kategorija.

Primjena Uredbe odnosi se na sve prijeme u radni odnos u županijska tijela uprave, županijske upravne organizacije, jedinice lokalne samouprave, kao i u sve pravne subjekte čiji je osnivač Županija, jedinica lokalne samouprave, odnosno koje se financiraju iz njihovih proračuna s udjelom od najmanje 25 %. Korisnici prava po ovoj uredbi moraju imati prijavljeno prebivalište u HNŽ-u najmanje pet godina prije objave natječaja na koji se prijavljuju.

- U Programskim smjernicama Vlade jasno smo naznačili kako je naša trajna obveza skrb o sudionicima Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji, kao i dostojanstvo pojedinaca kroz trajno ostvarivanje njihovih stečenih prava kao stradalnika ili zaslužnih pojedinaca. Obvezali smo se unaprijediti opseg sveobuhvatne skrbi za branitelje i članove njihovih obitelji kroz programe koje provodi resorno ministarstvo. Uredba koja je danas dobila neupitnu potporu svih članova Vlade na tragu je proširenja i preciznije primjene prava branitelja i članova njihovih obitelji, ali i na tragu onoga što smo postavili kao jedan od prioriteta u našemu radu – komentirala je predsjednica Vlade Marija Buhač.

Vlada je danas donijela Rješenje o privremenomu imenovanju Andreja Čovića na mjesto ravnatelja Zavoda zdravstvenoga osiguranja HNŽ-a do okončanja postupka izbora i imenovanja ravnatelja, a najdulje na razdoblje do tri mjeseca. Ujedno, dana je suglasnost na Odluku o privremenomu financiranju ZZO-a za 2024. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2024. godine u ukupnomu iznosu od 38.177.000,00 KM.

Također, usvojen je i Zaključak u svezi s Informacijom Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi o provedbi Županijskoga programa ranoga otkrivanja raka dojke za 2023. godinu. Pet zdravstvenih ustanova izrazilo je pripravnost za sudjelovanjem u provedbi toga programa: Sveučilišna klinička bolnica Mostar, Dom zdravlja Čitluk, Dom zdravlja Čapljina, Dom zdravlja Konjic i Dom zdravlja Rama, i u njima su obavljani preventivni mamografski pregledi tijekom protekle godine. U izvještajnomu je razdoblju, dakle u 2023. godini, poslano 9690 pozivnica za preventivno mamografsko snimanje ciljanoj skupini žena u životnomu rasponu od 45 do 49 godina, a otkriveno je 29 pozitivnih nalaza. Cilj daljnje provedbe ovoga programa smanjenje je smrtnosti od raka dojke, produljenje i poboljšanje kakvoće života oboljelih pravodobnim otkrivanjem bolesti odnosno otkrivanje što većega broja oboljenja u početnomu stadiju, što vodi i snižavanju troškova iznimno skupih liječenja kod uznapredovalih stadija bolesti.

Na današnjoj je sjednici usvojena i Odluka o utvrđivanju uvjeta i načinu plaćanja zdravstvenoga osiguranja vjerskih službenika za 2024. godinu. Pravo na zdravstveno osiguranje imat će svi vjerski službenici koji nisu osigurani po drugomu osnovu, a najdulje do navršenih 65 godina života.

Na prijedlog Ministarstva prometa i veza, Vlada je usvojila Odluku o utvrđivanju javnoga interesa za rekonstrukciju regionalne prometnice R-437 Ostrožac-Fojnica, dionica Lipovci- Džanići. Za obnovu i osuvremenjivanje predmetne dionice potrebno je osigurati sredstva za provedbu izuzimanja i obeštećenja zemljišno-knjižnih vlasnika te utvrditi javni interes za eksproprijaciju rubnih područja uz samu cestu.

Na prijedlog Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša, Vlada je razmotrila izvješća o provedenim aktivnostima i postignutim ciljevima kroz program raspodjele novčanih sredstava planiranih Izmjenama i dopunama Proračuna HNŽ-a za 2022. godinu s pozicije ''Tekući transferi drugim razinama vlasti'' i pozicije ''Tekući transferi drugim razinama vlasti (manifestacije iz turizma)''. Istaknuto je kako ti programi opravdavaju svoje postojanje, a cilj im je pomoći jedinicama lokalne samouprave u obavljanju redovitih i posebnih javnih infrastrukturnih aktivnosti kao i pomoći pri organiziranju manifestacija koje sadržajem i kakvoćom doprinose unaprjeđenju i obogaćivanju turističke ponude HNŽ-a.

Iz resora Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vlada je usvojila Odluku o usvajanju Izvješća o berbi grožđa i Odluku o usvajanju Izvješća o planu i provedbi jesenske sjetve na području Županije za 2023. godinu. Sukladno Izvješću, prerađeno je oko 5027 t vinskoga grožđa što je, zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta i bolesti vinove loze, za 48 % manje u odnosu na prethodnu godinu te se 2023. ocjenjuje jednom od lošijih za vinogradarsko-vinsku proizvodnju uopće. Vezano za zasijane površine, došlo je povećanja za otprilike 70 ha u odnosu na 2022. godinu, a odnosi se uglavnom na povrtne kulture.

Vlada je danas usvojila Izvješće o radu Županijskoga stožera civilne zaštite za 2023. godinu.

Stolac.co - Video galerija