Srpanj 25, 2024

Ako želite sami sebi uplaćivati radni staž evo koliko vam novca treba mjesečno

I danas postoje poslodavci u Federaciji koji ne uplaćuju doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje svojim uposlenicima. To radnicima uzrokuje probleme jer što neće imati dovoljno plaćenog staža pri odlasku u mirovinu.

Zbog toga se događa da osobe umjesto za 25 godina kontinuiranog rada u profesiji imaju isto toliko staža, oni imaju nekih 13 godina i nisu rijetki oni koji pitaju mogu li sebi uplaćivati staž kako bi se koliko-toliko približili uvjetima za odlazak u mirovinu.

U Federalnom zavodu za mirovinsko i invalidsko osiguranje kažu da građani imaju mogućnost sebi uplaćivati staž.

– Iznos dobrovoljnog osiguranja u 2024. godini je 329,63 KM. Toliko je određeno prema prosjeku federalne plaće i ne može više niti manje od tog iznosa. Ovo osiguranje se regulira u Zavodu MIO sklapanjem ugovora i uplaćuje se mjesečno – pojašnjava Tomislav Kvesić, glasnogovornik Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje.

U prošloj godini iznos dobrovoljnog osiguranja koji se uplaćuje mjesečno je bio 288,83 KM.
Dobrovoljno osiguranje može uplaćivati svaka osoba starija od 15 i mlađa od 65 godina života, a koja ima prebivalište u Federaciji BiH i koja se ne nalazi u obaveznom osiguranju. Dakle, koja nije u radnom odnosu.

Staž se počinje računati od trenutka predaje dokumentacije.
Kod plaćanja staža u poslovnicu Zavoda MIO osoba mora donijeti uvjerenje o prebivalištu, liječničko uvjerenje i osobnu iskaznicu.

Kod uplate dobrovoljnog osiguranja ne treba tvrtka kao posrednik. Osoba se registrira, dobije rješenje o dobrovoljnom osiguranju i taj staž se računa kao mirovinski, odnosno, redoviti staž.
U Zavodu MIO FBiH za Faktor su rekli ranije kako se događalo da naši ljudi, a koji su vani, imaju nekih 13 ili 14 godina staža ovdje, sebi plaćaju staž kako bi dosegli 15 godina jer to je minimum koji je potreban za odlazak u mirovinu sa 65 godina života.

Faktor.ba