Travanj 13, 2024

Foto: Očišćen srednjovjekovni bunar Lokvica u Boljunima

Udruga građana Neveš nastavlja sa svojim aktivnostima na očuvanju i zaštiti kulturno povijesnih spomenika na području Boljuni. Osim nekropole Boljuni koja je na UNESCO-voj ovoj listi zaštićenih spomenika, u Boljunima ima dosta kulturnih znamenitosti koje nisu otkrivene i kao takve predstavljene javnosti.

Jedna od njih je i bunar Lokvica koji se nalazi na ulazu u Boljuni. Projektom koji su osim Udruge Neveš sufinancirali grad Stolac i Europska unija putem projekta "Doprinos mreža OCD unapređenju kulturne baštine BiH", bunar Lokvica je očišćen, saniran te kao takav dobio prvobitni izgled.

Smatra se da je nastanak bunara Lokvica kao i bunara Neveš vezan uz srednji vijek. U prvoj fazi projekta završeni su planirani radovi, te se u daljnjim aktivnostima u suradnji sa Javnom ustanovom Radimlja i gradom planira daljnja zaštita, održavanje i promocija. Bunar Lokvica uz druge znamenitosti Boljuni dodatno će obogatiti kulturnu-povijesnu ponudu grada i općine.

Stolac.co

Stolac.co - Video galerija