Rujan 23, 2023

Foto: Novom cestom lako do na Komanje brdo

Komanje brdo - Stolac.co

Krajem 2022. godine probijana je ceste "Dragovilje - Komanje brdo" vrijedna milijun KM. Izašli smo novim putem dugim nekolika kilometra dobro urađene i poprilično široke ceste.

Inače cesta vodi na plato Komanja brda na kojoj će biti izgrađena jedna od najvećih solarnih elektrana u BiH.

Stolac.co