Srpanj 13, 2024

Foto: Javni objekti u Stocu pretrpjeli velika oštećenja

Na prijedlog Gradskog stožera Civilne zaštite, gradonačelnik Stjepan Bošković donio Odluku o proglašenju stanja prirodne nepogode na području grada Stoca nastalu uslijed potresa. Prilikom potresa došlo je do velike štete na javnim, gospodarskim, kulturnim, vjerskim, stambenim i drugim objektima.

Stvarno stanje tek treba utvrditi. Već je formirano Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta, a Gradske službe DVD Stolac, Civilna zaštita Stolac, Komunalno poduzeće Stolac su već 3 dana na terenu, saniraju nastalu štetu i utvrđuju stanje štete na objektima.

Posebno su oštećeni objekti Doma zdravlja Stolac, Osnovne škola Stolac, Osnovne škole Crnići posebno područne škole Prenj i Hodovo, vjerski objekti crkve i džamije kao i brojni drugi stambeni objekti. Većinom su
do sada zabilježene štete na starijim objektima gdje su se urušili krovovi ili dimnjaci, popucani zidovi i sl.

Zgrada Osnovne škole Stolac pretrpjela je veliku štetu prilikom niza potresa koji je zadesio Stolac. Nakon posljednjeg jačeg potresa koji se dogodio u nedjeljnim ranim satima Osnovna škola Stolac i Prva osnovna
škola Stolac su u dogovoru smanjile izvođenje nastave za 15 minuta, tako da jedan školski sat traje pola sata. Zbog sigurnosti djece Osnovna škola Stolac je svu nastavu prebacila na prvi kat, a iz Prve osnovne
škole su javili da 20% roditelja zbog sigurnosnih razloga nije poslao djecu u školu.

Ravnateljica Osnovne škole Stolac Katarina Matić naglasila je da je škola relativno stara te da je pretrpjela određene štete kako u unutarnjem tako i u vanjskom dijelu objekta. „Na gornjem katu su se
stvorila puknuća zidova te je došlo do pucanja žbuke koja ja pala na pod, ali najvažnije je da nosivi zidovi nisu rizični. Najveća šteta je nastala na krovu škole, dimnjaci su se srušili, te je sve nakon
jučerašnjeg potresa poprimilo veće razmjere štete. Na teren su odmah izišli djelatnici koji su otklonili opasnost za djecu i prolaznike“, kazala je ravnateljica Katarina Matić.

Ravnatelj Prve osnovne škole Stolac Adem Haračić rekao je kako su svi djelatnici na oprezu, a održavanje nastave se redovno odvija u učionicama. „Najveća oštećenja su se dogodila na srednjem katu gdje su
zidovi popucali i žbuka je pala. U prizemlju se u jednoj učionici dio stropa urušio i ta je učionica zaključana zbog sigurnosnih razloga. Na nekim mjestima se dio zida odvojio, a imamo i situaciju gdje se dio štoka vrata odvojio od zida“, istaknuo je ravnatelj Adem Haračić.

Ravnatelji se slažu da je situacija trenutno zadovoljavajuća za izvođenje nastave, a nadaju se da će se što prije pristupiti rekonstrukciji zgrade kako bi nastavni proces bio neometan jer su posljednje dvije školske godine bile poljuljane zbog pandemije.

U Domu zdravlja Stolac također je nastala veća materijalna šteta, a neke prostorije su van funkcije zbog strukturalnih oštećenja naveo je ravnatelj dr. Raguž.

DVD Stolac zajedno sa Gorskom službom spašavanja danas planira ukloniti 4 velika betonska dimnjaka. Dva se nalaze u Humskoj ulici a preostala dva na Veterinarskoj stanici.

Prema riječima Slađana Marića zapovjednika DVD Stolac “Do sada je prijavljeno oko 70 dimnjaka koje trebaju ukloniti. Svakim danom kako obilazimo teren utvrđujemo dodatna oštećenja i pukotine koje će trebati ili treba sanirati. Riječ je o dosta starim i dotrajalim krovovima pa trebamo biti dodatno oprezni. Štete u gradu su sigurno velike”.

Škole u Stocu danas rade, a nastava je skraćena na 30 minuta. Iz Civilne zaštite Stolac još jednom pozivaju sve stanovnike da pretrpljenu materijalnu štetu na imovini prijave na broj 036 854 666.