Prosinac 09, 2023

Vodena staza Hutova blata - nova turistička ponuda

Na seminaru održanom u Parku prirode Hutovo blato predstavljena je nova turistička ponuda - vodena staza Hutova blata. Vodena staza Hutova blata prikazuje istinske prirodne vrijednosti i ljepote jednog od najbogatijih močvarnih rezervata u ovom dijelu Europe, istaknuto je na seminaru “Biodiverzitet Hutovog blata”.

Staza počinje na Karaotoku, gdje je mjesto okupljanja i ukrcaj u čamce na platou mola. Posjetitelji uz stručno vodstvo plove od Karaotoka, preko kanala Sunca, rijeke Krupe i Deranskog jezera te kanala i jaruga do jezerskih bisera: Oraha i Drijena, dubokih i hladnih jezera koja se podzemnim kanalima opskrbljuju vodama rijeke Bregave.

Nakon odmora i okrijepe tradicionalnim jelima ovoga kraja, posjetitelji se istim putem vraćaju natrag, a cjelokupna vožnja traje tri sata – istaknula je prof. dr. sc. Svjetlana Stanić – Koštroman. Vodena staza kao nova turistička ponuda Parka prirode Hutovo blato, dio je novog turističkog proizvoda – Blue Pass (Plave propusnice) koja će, uz Hutovo blato, omogućiti posjete projektnim partnerima te njihovim novim tematskim rutama s poboljšanom infrastrukturom: Dubrovniku i Akvarijumu (Sveučilište u Dubrovniku, Hrvatska), Kotoru i Akvarijumu Boka (TZ Kotor i Institutu za biologiju mora, Crna Gora) te rijeci Neretvi (TZ HNŽ, Bosna i Hercegovina). Taj turistički proizvod osmišljen je u okviru EU projekta “Otkrivanje prekograničnog vodenog biodiverziteta – EXChAngE”, Na današnjem seminaru o biološkom bogatstvu Hutovog blata govorila je prof. dr. sc. Višnja Bukvić.

"Na prostoru Hutovog blata egzistira 720 vrsta vaskularne flore. Ovdje se nalazi veliki broj endemičnih, ljekovitih i aromatskih biljaka. Također, Hutovo blato predstavlja značajno mrijestilište riba. Dugogodišnjim ihtiološkim istraživanjima ukupno je zabilježeno 47 vrsta riba. Više od polovice su autohtone vrste, a među njima je 12 endemičnih vrsta vrlo uskog areala rasprostranjenosti", kazala je prof. Bukvić. Posebno bogatstvo Hutova blata predstavlja ornitofauna, odnosno ptice. Prema sezonskom statusu najveći broj vrsta su zimovalice, i to 53 vrste. U zimskom periodu na području Hutovog blata zna boraviti i do nekoliko desetaka tisuća jedinki različitih vrsta ptica. Neke vrste ostaju tijekom cijele godine, gnijezde se i podižu mlade.

Stolac.co - Video galerija