Veljača 21, 2024

Vlada HNŽ-a osigurala novčane nagrade za učenike generacije

Vlada Hercegovačko-neretvanske županije danas je, na 203. redovitoj sjednici, usvojila Odluku o usvajanju smjernica ekonomske i fiskalne politike HNŽ-a za razdoblje 2024. – 2026. godina kojima su utvrđeni smjer i ciljevi ekonomske i fiskalne politike za predstojeće trogodišnje razdoblje. Razvojni ciljevi, između ostalih, su: ubrzan gospodarski razvitak, prosperitetan i inkluzivan društveni razvitak, kao i resursno učinkovit i održiv razvitak te transparentan, učinkovit i održiv javni sektor.

Prihvaćen je Prijedlog zaključka o usvajanju Informacije Županijskoga javnog pravobraniteljstva o radu te institucije na provedbi postupaka o izvansudskim nagodbama u razdoblju od 1. studenoga 2015. do 5. lipnja 2023. godine. U raspravi je istaknuto kako je Vlada, provodeći kontinuirane aktivnosti u svezi s rješavanjem pravomoćnih sudskih rješenja, na ime izvansudskih nagodbi dosad izdvojila više od 35 milijuna KM proračunskih sredstava, dok je sklapanjem tih nagodbi dosad ostvarila više od 25 milijuna KM ušteda proračunskoga novca isključenjem kamata na dosuđene iznose.

Vlada je danas, po prvi put, usvojila Odluku o odobravanju 25.800,00 KM koji će biti raspoređeni učenicima generacije u iznosu od 300,00 KM po nagrađenomu učeniku. Riječ je o 86 učenika iz osnovnih i srednjih škola s prostora HNŽ-a koji su, na osnovu odluka škola, nagrađeni kao učenici generacije za školsku 2022. / 2023. godinu.

Usvojena je Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o zakupu poslovnih prostorija s Gradom Mostarom kojom je reguliran nastavak boravka institucija Vlade HNŽ-a u zgradi Đačkoga doma, kao i nastavak izmirenja financijskih obveza prema Gradu, do konačnoga prelaska Vlade u novu zgradu koja će biti uređena u prostorima bivšega hotela Ero.

Na današnjoj je sjednici prihvaćeno Izvješće o radu Inspektorata Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ-a za 2022. godinu. Istaknuto je kako je, u ovom sazivu Vlade, provedeno više od 400 općih i kontrolnih inspekcijskih nadzora u svim predškolskim, osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama u Županiji te kako sustav u svim obrazovnim institucijama HNŽ-a danas funkcionira na visokoj razini.

Prihvaćeno je i Izvješće o stanju na polju lovstva za 2022. / 2023. godinu za područje HNŽ-a. Zaključeno je kako HNŽ ima velike potencijale u lovstvu koji nisu dostatno iskorišteni te kako je neophodno poduzeti aktivnosti o dodijeli u zakup lovišta koja dosad nisu bila predmetom zakupa, a istodobno zaštitu divljači podići na znatno veću razinu.

Vlada je danas donijela i niz drugih odluka, rješenja i zaključaka.

Stolac.co - Video galerija