Lipanj 13, 2024

Vilim Primorac smijenjen, Draženko Pažin v.d. izvršnog direktora

Članovi uprave HT-Eroneta, imenovani u proteklom mandatu od Vlade Federacije, upravo su smijenjeni. Na prijedlog ovog Ministarstva prometa i komunikacija Federacije BiH data je i prethodna suglasnost Nadzornom odboru za imenovanje vršitelja dužnosti članova Uprave JP Hrvatske Telekomunikacije d.d. Mostar uime državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže od 12 mjeseci, i to Gorana Kraljevića za vršitelja dužnosti generalnog direktora i Draženka Pažina za vršitelja dužnosti izvršnog direktora.

Prethodno je data prethodna saglasnost Nadzornom odboru za razrješenje dužnosti članova Uprave uime državnog kapitala, priopćila je Vlada.

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, dala prethodnu suglasnost Nadzornom odboru privrednog društva Ceste d.d. Mostar za donošenje odluke o imenovanju vršitelja dužnosti članova Uprave Društva, do okončanja konkursne procedure, a najduže do 12 mjeseci, i to Branka Bage (v.d. direktor), Zdenka Propadala (v.d. izvršni direktor za održavanje), Maje Pehar (v.d. izvršni direktor za računovodstvo i finansije) i Josipa Marijanovića (v.d. izvršni direktor za pravne i opće poslove). Prethodno je data prethodna suglasnost ovom nadzornom odboru za donošenje odluke o razrješenju vršitelja dužnosti članova Uprave Društva zbog isteka mandata.