Svibanj 26, 2024

Video: Koka produkt Ljubinje na granici opstanka

Prvi problemi stigli su sa pandemijom, a od jesenas drastičan skok cijena ulaznih komponenti, koje uglavnom stižu iz uvoza, male peradare dovodi u razmišljanje - nastaviti proizvoditi ili ne.

U peradarstvu je zarada mala, a dodatno ga opterećuje činjenica što je tržište BiH za peradare skučeno.

Zahvaljujući tradiciji, uhodanim trgovačkim putevima i sigurnim kupcima, najveća farma nosilja u regiji - Koka produkt iz Ljubinja, uspijeva da opstane. Za jato od oko 300.000 komada, najviše novca daju za komponente koncentrata koje kupuju u Srbiji i Mađarskoj.

rtrs