Prosinac 04, 2023

Stocu 585.000 KM od Vlade FBiH

Vlada Federacije BiH donijela je odluku o raspodjeli 30 milijuna maraka iz proračuna na ime pomoći općinama, gradovima i županijama kako bi pomogli njihovo funkcioniranje, posebno u godini obilježenom Covidom.

Svih 80 općina dobile su ravnomjeran iznos od 125.000 maraka kao jednokratnu financijsku potporu proračunu. Zatim je raspoređeno 20 milijuna maraka na temelju javnoga poziva, a zanimljivo je reći kako samo osam općina i gradova nije dobilo niti jednu marku po ovome osnovu.

Kada su u pitanju većinske hrvatske općine i gradovi Čapljina je dobila 345.000 maraka. Čak 220.000 maraka namijenjeno je za sanaciju, rekonstrukciju i izgradnju nove komunalne infrastrukture za prostorni obuhvat ADA.

Čitluku je pak dodijeljeno 375.000 maraka za i to 50.000 za rekonstrukciju gradske sportske dvorane te 100.000 izgradnju i rekonstrukciju javne rasvjete te još toliki iznos za rekonstrukciju lokalne putne infrastrukture. Općina Domaljevac Šamac je ukupno dobila 345.000 maraka. Uz jednokratnu pomoć proračunu namjenski je usmjereno 22.000 maraka za vodovodnu mrežu u naselju Domaljevac – faza centar.

Fojnica je dobila 245.000 maraka, a tamo je 120.000 namjenski usmjereno za izgradnju poslovne zone te rekosntrukcije vodoopskrbe. Uskoplje je dobilo 505.000 maraka. Uz jednokratnu pomoć novcem iz federalnoga proračuna će se financirati također rekonstrukcija vodovodne i kanalizacijske mreže u užem urbanom području ove općine za Fazu 2.

Grude također dobivaju nešto više od pola milijuna maraka iz federalne raspodjele. U dijelu kapitalnih projekata izdvaja se 220.000 maraka za održavanje lokalnih i nerazvrstanih cesta, dok za adaptaciju i uređenje crkve svetog Mihovila u Drinovcima odlazi 160.000 maraka.

U Jajcu se raspoređuje ukupno 365.000 maraka. Za izgradnju društvenog doma Vlasinje ide 160.000 maraka, a za rekonstrukciju ulice kralja Stjepana Tomaševića 80.000. U Kiseljak odlazi rekordnih 585.000 maraka. Uz potporu protračunu čak 460.000 usmjereno je za za drugu fazu izgradnje nove zgrade Doma zdravlja.

U Kreševu ide 304.000 a financira se dogradnja dječjeg vrtića i rekonstrukcija lokalne ceste, Ukupno 540.000 marak usmjereno je Kupresu koji uz novac za dovršetak sportske dvorane dobiva sredstva za rekonstrukciju vodocrpilišta i uređenja gradskog parka.

Livno dobiva 504.000; a najveći iznos novca ide za vodovodnu mrežu u Ljubunčiću. Ljubuškom stiže 505.000 maraka s naglaskom na izgradnju cestovne infrastrukture u Ulici fra Nikole Ivankovića.

Mostaru ide 625.000 maraka, a pola milijuna ide za rekonstrukciju raskrižja u središnjoj zoni, kružnog toka na željezničkoj postaji, Španjolskom trgu i raskrižju kod hotela Ero.

Neumu se izdvaja 423.000 maraka a najviše novca ide u izgradnju pristupnih putem i uljare. U Novome Travniku dobit će 385.000 maraka. Tamo će se graditi infrastruktura u zoni Neobarje i rekonstruirati sportska dvorana.

U Odžaku će prema raspodjeli otići 445.000 maraka. Financirat će se izgradnja kanalizacije te rekonstruirati Centar za kulturu. I u Orašje stiže 445.000 maraka. Novac ide za izgradnju Doma zdravlja i rekonstrukciju kino dvorane.

Posušje dobiva 505.000 maraka. Najveći dio novca je za rekonstrukciju Ulice fra Petra Bakule. U Ravnom će dobiti 225.000 maraka a uredit će se i asfaltirati lokalne prometnice u nekoliko naselja. Stolac prema raspodjeli dobiva 585.000 maraka, a najveći dio novca ide za nastavak izgradnje Dubravskog vodovoda te manji za Kulturni centar.

Široki Brijeg dobiva najviše, 675.000 maraka od čega 550.000 ide za rekonstrukciju lokalnih cesta, piše Večernji list.

Usora iz Federacije dobiva 305.000 maraka, a 180.000 ide za dječji vrtić. U Vitezu je planirano 358.000 maraka, a tim novcem izgradit će se prometnica i prometnica oko zgrade općine, vodovodna mreža te kanalizacijska mreža.

Žepče također dobiva visokih 585.000 maraka od čega je 300.000 namijenjeno za zgradu Osnovne škole a 100.000 za pješačku stazu.

Stolac.co - Video galerija