Lipanj 13, 2024

Rasla prosječna cijena novog stana u BiH, četvorni metara stoji 1.754 KM

Prosječna cijena prodanih novih stanova u Bosni i Hercegovini u trećem tomjesečju ove godine iznosi 1.754 KM po četvornom metru.

U usporedbi sa prosječnom cijenom prodanih novih stanova u prošloj godini, prema podacima Agencije za statistiku BiH, prosječna cijena je veća za 5,3 psoto, a u odnosu na treće tromjesečje prošle godine veća je za 6,3 posto.

Broj prodanih novih stanova u trećem tromjesečju ove godine u odnosu na treći tromjesečje 2020. veći je za 13,7 psoto, a u odnosu na prosječan broj prodanih novih stanova u 2020. veći je za 33,3 posto.

Površina prodanih novih stanova u trećem tromjesečju ove godine u odnosu na treće tromjesečje 2020. veća je za 3,3 posto i u odnosu na prosječnu površinu prodanih novih stanova u 2020. veća je za 22,9 posto.