Svibanj 25, 2024

Rang-lista za dodjelu 1150 studentskih stipendija RH za hrvatski narod u BiH

Temeljem provedenog Javnog natječaja za dodjelu stipendija studentima – pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske – za akademsku godinu 2022./2023., Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske dodjeljuje 1150 stipendija za akademsku godinu 2022./2023.

Od ukupno 1150 stipendija, 300 stipendija je za studij u Republici Hrvatskoj (200 stipendija za pripadnike hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, 60 stipendija za pripadnike hrvatske nacionalne manjine i 40 stipendija za pripadnike hrvatskog iseljeništva) i 850 stipendija za studiju Bosni i Hercegovini.

Na Javni natječaj, koji je bio raspisan od 21. prosinca 2022. godine do 20. siječnja 2023. godine u propisanom roku je zaprimljeno 2320 prijava. Ukupno 2064 prijave koje su zadovoljile formalne uvjete su bodovane te je Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za dodjelu stipendija studentima - pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske za akademsku godinu 2022./2023. utvrdilo Prijedlog rang-liste 1150 studenata dobitnika stipendije za akademsku godinu 2022./2023. za svaku od kategorija studenata.

Prijedlog rang-liste studenata.

Stolac.co