Prosinac 04, 2023

Pristup internetu u BiH ima 75,9 posto domaćinstava, u porastu korištenje internet bankarstva

Pristup internetu u Bosni i Hercegovini ima 75,9 posto domaćinstava, bez pristupa je 23,9 posto, dok 0,2 posto domaćinstava ne zna da li imaju pristup internetu.

Prema podacima koje je objavila Agencija za statistiku BiH u posljednja tri mjeseca internet je koristilo 78,8 posto ispitanika, više od jedne godine 2,1 posto, dok 18,5 posto domaćinstava nikada nije koristilo internet.

Internet u BiH koristi u posljednja tri mjeseca 77 posto žena i 80,8 posto muškaraca, a prema radnom statusu internet koristi 53,3 posto umirovljenika, 84,1 posto nezaposlenih, 95,2 posto zaposlenih, dok je kod studenata taj postotak 100 posto.

Najčešći razlozi korištenja interneta u privatne svrhe u 2022. godini u Bosni i Hercegovini su: traženje informacija o robama i uslugama 75,8 posto; čitanje internet portala, online novina i časopisa 70,3 posto; slanje online poruka putem Skypea, Messengera, WhatsAppa, Vibera itd. 84,5; učešće na društvenim mrežama 70,7 posto te telefoniranje putem interneta 93,6 posto.

Usluge internet bankarstva u BiH danas koristi 20,1 posto domaćinstava, dok je taj postotak 2019. godine iznosio 7,8 posto.

Svrha navedenog istraživanja bila je prikazati nivo upotrebe računala i ostalih informacijsko-komunikacijskih tehnologija, te broj osoba u Bosni i Hercegovini koji su korisnici interneta, te za koje se svrhe upotrebljava internet. Ti podaci čine važan izvor informacija za provođenje politika u sektoru informacijskog društva.

Jedinica promatranja bila je domaćinstvo izabrano u uzorak, a jedinica anketiranja član domaćinstva koji ima između 16 i 74 godine starosti. Uzorak je dizajniran kao slučajno izabrani uzorak. Jedinice uzorkovanja prve etape su bile jedan ili više popisnih krugova.

Slučajno izabrana domaćinstva sa bar jednim članom domaćinstva starosti 16-74 godine unutar tih popisnih krugova su bile jedinice druge etape uzorkovanja, dok su slučajno izabrane osobe unutar tih izabranih domaćinstava jedinice treće etape uzorkovanja.

Velična uzorka na nivo Bosne i Hercegovine bila je 8.167 domaćinstava. Stopa odgovora iznosila je 80,9 posto, odnosno 6.605 domaćinstava.

Stolac.co - Video galerija