Prosinac 08, 2023

Povećana najniža plaća u Federaciji BiH

Plaća

Vlada FBiH danas je donijela Odluku kojom se utvrđuje najniža plaća za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine u neto iznosu od 596 KM, što predstavlja povećanje za 9,85 posto u odnosu na najnižu plaća utvrđenu za 2022. godinu.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Federacije BiH.

U obrazloženju odluke navodi se da su način utvrđivanja najniže plaće, usklađivanje i rok za usklađivanje propisani Uredbom o metodologiji izračuna i usklađivanja najniže plaće.

Prema ovoj uredbi usklađivanje se vrši u visini zbira 50 posto porasta potrošačkih cijena i 50 posto porasta bruto domaćeg proizvoda u Federaciji za period siječanj – studeni, a prema podacima Federalnog zavoda za statistiku.

Na osnovu dostavljenih podataka Federalnog zavoda za statistiku potrošačke cijene u FBiH povećane su za 14 posto, a realni rast bruto domaćeg proizvoda iznosi 5,7 posto.

Shodno navedenom, najniža plaća za razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine utvrđena je u neto iznosu od 596 KM, što predstavlja povećanje najniže plaće za 9,85 posto u odnosu na najnižu plaću utvrđenu za 2022. godinu. / Jabuka.tv

Stolac.co - Video galerija