Lipanj 13, 2024

Poništen oglas za prijem 100 uposlenika u MUP HNŽ/K

Komesar policije u HNŽ/K donio je jučer 12.12.2022. Odluku o poništavanju Javnog oglasa za prijem 100 uposlenika u MUP HNŽ/K

Javni oglas se odnosio na prijem za čin policajac - 88 izvršitelja i za čin mlađi inspektor - 12 izvršitelja. Ista će biti objavljena i u dnevnim novinama.