Srpanj 25, 2024

Osigurana 10,2 milijuna KM za branitelje u HNŽ-u

Vlada HNŽ

Na prijedlog Ministarstva za pitanja branitelja, Vlada Hercegovačko-neretvanske županije prihvatila je, na nastavku 195. redovne sjednice, Program utroška sredstava utvrđenih proračunom HNŽ-a za 2023. godinu za Ministarstvo za pitanja branitelja, u iznosu od 10.228.760,00 KM.

Sredstva će biti utrošena u skladu sa Zakonom o dopunskim pravima branitelja i članova njihovi obitelji u HNŽ-u, važećim podzakonskim aktima i programima koje će provoditi resorno ministarstvo.

Program utvrđuje način utroška sredstava sa sljedećih pozicija: Grantovi udrugama; Transfer fondaciji za stambeno zbrinjavanje ratnih vojnih invalida i braniteljskih populacije; Izdaci na osnovu Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji; Zdravstveno osiguranje; Medicinska prevencija i rehabilitacija; Ortopedska i druga pomagala; Pomoć programima zapošljavanja i samozapošljavanja; Subvencioniranje obaveze plaćanja naknade za građevinsko zemljište;

Stambeno zbrinjavanje; Jednokratne novčane pomoći; Naknade za podizanje i održavanje nadgrobnih spomenika; Naknade troškova sahrane; Pomoć na osnovu ratnog priznanja ili odlikovanja; Obilježavanje značajnih datuma; Subvencioniranje zapošljavanja djece poginulih branitelja i ratnih vojnih invalida; Sufinanciranje plaćanja naknade upisa u obrazovne ustanove; Subvencioniranje doškolovanja, stručno osposobljavanje i prekvalifikacija; Novčana egzistencijalna naknada razvojačenim braniteljima te Sufinanciranje smještaja u staračke centre.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ, na sjednici je usvojen Izvještaj o realizaciji županijskih novčanih podrški za 2022. godinu. Izvještaj je obuhvatio provedene aktivnosti donošenja provedbenih propisa, programa i uputstava, tijek zaprimanja i obrade zahtjeva, odobrene zahtjeve po vrstama podrški, broju klijenata i odobrenim sredstvima.

Sredstva za realizaciju županijskih novčanih podrški osigurana su proračunom HNŽ-a za 2022. godinu u iznosu od 2.500.000 KM, dok su Izmjenama i dopunama proračuna za prošlu godinu utvrđena u ukupnom iznosu od 3.475.000 KM. Na sjednici je iznesen podatak kako je, kao ishod županijskih poticaja kroz proteklih pet godina, HNŽ bogatiji za čak 400 hektara novih nasadnih površina.

Vezano za resor zdravstva, Vlada je, na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite, usvojila Odluku o opsegu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala koja se može propisivati u sklopu obaveznog osiguranja.

Ključna izmjena u odnosu na prethodno stanje jest da je od sad svakom liječniku specijalistu/subspecijalistu odnosno specijalistu ortodontu/protetičaru ili stručnom konziliju bolničkih zdravstvenih ustanova u HNŽ-u omogućeno, na osnovu medicinskih indikacija, pacijentima preporučivati ortopedska i druga pomagala, što je ranije mogao činiti samo ovlašteni liječnik. Predmetna odluka značajno unaprijeđuje procedure i skraćuje put ovoj kategoriji pacijenata do nužnih ortopedskih i drugih pomagala.

Na sjednici je usvojena i Odluka o odobravanju i utrošku novčanih sredstava utvrđenih proračunom HNŽ-a za 2023. godinu Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne zaštite za provođenje Županijskog programa ranoga otkrivanja raka dojke za razdoblje 2023. – 2026., u iznosu od 200.000 KM.

Istaknuto je kako se nastavkom provođenja tog programa značajno utječe na pozitivan ishod liječenja, smanjuje smrtnost te značajno utječe na kvalitetu života oboljelih od ove zloćudne bolesti.

Između ostaloga, Vlada je financijski podržala i ovogodišnje nastupe Turističkog klastera Hercegovina na značajnim međunarodnim turističkim sajmovima koji će biti održani u Njemačkoj, Poljskoj, Hrvatskoj, Srbiji i drugim zemljama. Usvojeno je i niz drugih odluka, rješenja i zaključaka, objavljeno je u petak na službenoj web stranici Vlade HNŽ-a.