Prosinac 06, 2023

Oduzeto 18 tona krijumčarenog krompira: Prijavili da prevoze luk

Službenici Uprave za neizravno oporezivanje u Carinskoj ispostavi Šamac oduzeli su 18.000 kg krumpira koji se pokušao prokrijumčariti u Bosnu i Hercegovinu.

U Carinskoj ispostavi Šamac uvoznik je prijavio za uvozno carinjenje pošiljku crvenog luka u količini 23.000 kg. Tijekom pregleda priložene dokumentacije izražena je sumnja u vrstu i količinu robe, te je pristupljeno detaljnom pregledu pošiljke, nakon čega je utvrđeno da se pored redovno prijavljene robe u kamionu nalazila i roba za koju nije priložena uvozna carinska dokumentacija.

Neprijavljena roba je bila sakrivena na način da je na 4 zadnje palete bio natovaren crveni luk, a u ostatku pošiljke, u dubini tovarnog prostora do kojeg nije moguće pristupiti bez detaljnog istovara, pronađeno je 18 paleta konzumnog krumpira ukupne težine 18.000 kg. Pretpostavlja se da je zamjena robe izvršena iz razloga što se prilikom uvoza krumpira iz zemalja EU u BIH plaća dodatna taksa u iznosu 0,10 KM po kilogramu, koja se prilikom uvoza crvenog luka ne naplaćuje.

Lice koje je počinilo ovaj carinski prekršaj je prihvatio odgovornost, izdan je prekršajni nalog, a roba je trajno oduzeta i biti će prodana na javnoj aukciji organiziranoj u UNO.

Stolac.co - Video galerija