Lipanj 13, 2024

Obavijest o isplati dječjeg doplataka za period listopad-prosinac 2022. godine

Konvertibilne marke

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike povodom upita velikog broja građana o početku isplate dječjeg doplatka po osnovu Zakona o materijalnoj podršci obiteljima s djecom, obavještava da je ovo pravo isplaćeno za sva ona rješenja koja su nadležni centri za socijalni rad, odnosno općinske službe socijalne zaštite kroz elektronsku bazu podataka pravnosnažno zaključili s 31. prosincem 2022. godine.

Kada je riječ o rješenjima koja su postala pravnosnažna nakon ovoga datuma ili će to tek postati u sljedećem razdoblju, dječji doplatak će se isplatiti iz proračuna Federacije BiH za 2023. godinu pri čemu će biti retroaktivno obuhvaćeni i prethodni mjeseci.

Iz Ministarstva ističu da nadležni centri za socijalni rad, odnosno općinske službe socijalne zaštite kroz elektronsku bazu podataka donose i zaključuju pravosnažna rješenja o priznavanju prava na dječji doplatak po federalnom propisu, te se za sve dodatne informacije o statusa njihovih zahtjeva građani trebaju obratiti ovim institucijama.

To se posebno odnosi na one situacije u kojima je osoba zaprimila rješenje o priznavanju prava na dječji doplatak do prve polovine prosinca 2022. godine, a kojoj nisu isplaćena sredstva, kao i one u kojima osoba nije dobila rješenje, iako je zahtjev podnesen u prethodnoj godini i slično.

Također, s obzirom da su prilikom vršenja isplata pojedine banke upozorile na određeni broj pogrešno unesenih naziva banaka, kao i brojeva bankovnih računa, skreće se pažnja na potrebu pažljive provjere ovih podataka prije nego budu dostavljeni Ministarstvu, a kako ne bi došlo do nepotrebnih kašnjenja u isplatama. To se odnosi i na situacije u kojima je korisnik u međuvremenu promijenio banku što nije pravovremeno prijavljeno, niti korigirano.

Uvažavajući zahtjeve i potrebe građana za brzom i efikasnom administracijom, Federalno ministarstvo još jednom skreće pažnju na činjenicu da je usvajanje više reformskih propisa na federalnom, te županijskoj razini stvorilo velike izazove za cjelokupni sustav socijalne i dječje zaštite u Federaciji BiH, a posebno za centre za socijalni rad, odnosno općinske službe socijalne zaštite koji u ovom trenutku, unatoč svojim skromnim kapacitetima, nose najveći teret odgovornosti u njihovoj provedbi.

Stoga Ministarstvo još jednom apelira na općinska i gradska tijela uprave da ulože maksimalne napore na jačanju kapaciteta ovih službi kako bi mogli adekvatno obavljati povjerene poslova i zadatke, te pružiti pomoć i podršku svakom pojedincu i obitelji koji se nađu u stanju socijalne potrebe. Samo će se na taj način moći riješiti uočeni problemi u kašnjenju rješavanja zaprimljenih zahtjeva stranaka, što uključuje i zahtjeve za ostvarivanje prava na dječji doplatak.

Također, iz Ministarstva podsjećaju da je od početka ove godine u primjeni Odluka Vlade Federacije BiH o iznosu najniže plaće za 2023. godinu, a čime je povećana osnovica za obračun dječjeg doplatka, koji će u 2023. godini umjesto dosadašnjih 103,17 KM iznositi 113,24 KM.

S obzirom da je proračun Federacije BiH za 2023. godinu usvojen, dječiji doplatak po federalnom propisu bit će isplaćen do kraja veljače za sva rješenja koja su postala pravosnažna zaključno s 31. siječnjem 2023. godine, a svaka naredna isplata do kraja tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.

Iz Federalnog ministarstva ističu da su po osnovu pravosnažih rješenja isplaćene naknade za ukupno 8.884 korisnika s područja cijele Federacije BiH za što je iz federalnog proračuna izdvojeno 2.308.119,24 KM.

Detalji o navedenim isplatama mogu se pogledati u tabeli Ministarstva, koja se nalazi na LINKU, priopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.