Ožujak 03, 2024

Najveći interes za izgradnju solarnih elektrana iskazan za područje HNŽ-a

U razdoblju od 4. rujna do 31. prosinca 2023. godine Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (Operator za OIEiEK) proveo je istraživanje o zainteresiranosti građana Federacije BiH za potencijalna ulaganja u izgradnju solarnih elektrana - prosumeri, na kojem su popunjavanjem elektronskog anketnog upitnika sudjelovala 494 ispitanika.

Ovo anketno ispitivanje građana FBiH imalo je za cilj prikupiti podatke o interesu za ulaganje u izgradnju, odnosno, prikupiti podatke o stavovima građana Federacije o jednokratnoj financijskoj potpori za izgradnju solarnih elektrana – prosumeri, a što predstavlja jednu od novih nadležnosti Operatora za OIEiEK proisteklu iz novog Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije, a Izvještaj o rezultatima istraživanja dostupan je na internet stranici www.oieiek.ba, priopćeno je iz Operatora za OIEiEK.

Rezultati pokazuju da je interes anketiranih građana za izgradnju solarnih elektrana visok, jer je 97,3 posto anketiranih građana FBiH iskazalo interes za izgradnju spomenutih elektroenergetskih postrojenja.

Po mišljenju anketiranih građana najveći interes za izgradnju ovih elektroenergetskih postrojenja iskazan je za područje Hercegovačko-neretvanske županije (HNŽ) (19,8 posto), a zatim slijede Županija Sarajevo (19,6 posto) i Zeničko-dobojska županija (16,1 posto).

Kako će početkom primjene novog Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije Operator za OIEiEK preuzeti nadležnost za provedbu jednokratnog sufinanciranja izgradnje postrojenja prosumera iz kategorije domaćinstva to su za Operatora bili od izuzetnog značaja i stavovi građana o ovoj vrsti sufinanciranja.

Tako je 99 posto ispitanika odlučno za izgradnju solarne elektrane-prosumer ako bi im se osigurala jednokratna financijska potpora-subvencija u određenom procentualnom iznosu vrijednosti investicije.

Po mišljenju anketiranih građana prosjek od 50 posto iznosa potpore (od ukupne vrijednosti investicije) je dovoljan kako bi se odlučili za izgradnju ovih elektroenergetskih postrojenja.

"Postupak jednokratnog sufinanciranja izgradnje postrojenja prosumera iz kategorije domaćinstva propisat će se Programom o sufinanciranju prosumera iz kategorije domaćinstva koji će donijeti Operator za OIEiEK uz prethodnu suglasnost Vlade FBiH. Ovaj program sadržavat će način dodjele jednokratnog sufinanciranja, socijalni aspekt sufinanciranja, visinu sufinanciranja, kriterije za sufinanciranje, kao i odredbe o ravnomjernom regionalnom sudjelovanju. Rezultate ovog istraživanja Operator će, među ostalim, koristiti i za kreiranje što pravednijeg postotka jednokratnog sufinanciranja", navode iz Operatora za OIEiEK.

Kao najveće prepreke za ulaganje u izgradnju solarnih elektrana - prosumeri anketirani građani su istaknuli nedostatak financijskih sredstava, kao i nejasne i komplicirane procedure za ishođenje potrebnih dozvola, te dug proces postupanja relevantnih institucija po zahtjevima istih.

Pored navedenog, građani su stava da vlada nizak nivo informiranosti o procedurama ulaganja u izgradnju ovih solarnih elektrana, odnosno o benefitima ulaganja u izgradnju ovih elektroenergetskih postrojenja.

Svjestan odgovornosti svoje uloge na tržištu obnovljivih izvora energije, Operator za OIEiEK je Planom rada za 2024. godinu planirao i aktivnosti na provedbi edukativnih radionica i zajedničkih sastanaka s predstavnicima županijskih ministarstava, lokalnih zajednica, medija, te javnu kampanju informiranja javnosti o koristima ulaganja u izgradnju solarnih elektrana - prosumeri.

"Kako je cilj FBiH, a time i Operatora, potaknuti što veću izgradnju solarnih elektrana - prosumeri, posebno iz kategorije domaćinstava, kako bi, u konačnici, građani FBiH bili što manje energetski ovisni, to će Operator za OIEiEK javnu kampanju informiranja javnosti provoditi s posebnim osvrtom na one županije Federacije za čija područja je, ovim rezultatima, iskazan najmanji interes građana za ulaganje u izgradnju ovih elektroenergetskih postrojenja", ističu.

S ciljem pojednostavljenja procedura ishođenja dozvola za ulaganje u izgradnju solarnih elektrana, Operator za OIEiEK već je pokrenuo aktivnosti na planiranju zajedničkih sastanaka s predstavnicima županijskih ministarstava i drugih relevantnih institucija na temu prilagođavanja propisa koji se odnose na građenje.

Operator za OIEiEK ove sastanke će inicirati kako bi na razini cijele FBiH za građane bile jednake procedure, ali i pojednostavljen postupak pribavljanja dozvola koje proističu iz županijskih zakona o građenju za izgradnju solarne elektrane na vlastitom stambenom objektu.

Stolac.co - Video galerija