Lipanj 13, 2024

Mostar se konačno rješava ruševina

Gradsko vijeće Mostara na sjednici krajem prošlog tjedna usvojilo je odluku o uklanjanju ruševnih i devastiranih objekata.

Njome su regulirani način i rok za uklanjanje objekata čije je stanje uslijed većih oštećenja i dotrajalosti narušilo izgled i estetiku grada, kao i onih koji predstavljaju opasnost za stabilnost objekta, okolnih građevina, ali i za živote i zdravlje ljudi.

Čekanju došao kraj

Zaključkom koji je donesen prije točno godinu nadležnim odjelima Grada je naloženo da sačine snimak stanja svakog objekta, utvrde vlasništvo, ratnu štetu, predlože rješenje i financijska izdvajanja, a rok za to bio je lipanj prošle godine.

Nadležni su na sjednici priznali da su aktivnosti u vezi ruševnih objekata stale, a gradonačelnik Mario Kordić u svom izlaganju rekao kako su nakon dvogodišnje priče o ruševinama odlučili biti proaktivniji.

– Poštujući zakone i procedure, siguran sam da ćemo u ovoj godini dobar dio objekata riješiti, rekao je Kordić.

Vlasnike je upozorio da će prema onima koji imaju uvjete za obnovu građevina, a to ne žele učiniti iz bilo kojeg razloga, biti odlučniji. Prema odluci vlasnici objekata dužni su poduzeti žurne mjere za otklanjanje opasnosti koju predstavljaju ruševine. Dužni su izraditi projekt uklanjanja, kao i u roku od 30 dana od dana objave javnog poziva za uklanjanje – podnijeti zahtjev. Rok za uklanjanje je 60 dana od dana odobrenja za uklanjanje.

U slučaju da to ne učine u datom roku, Grad će, kako je najavio Kordić, ukloniti građevine uz zabilježbu tereta na nekretnini.

Nedopustivo je da su vlasnici 30 godina nakon rata indolentni, dok postoji mogućnost da mnogi obnove objekte. U to sam se osobno uvjerio. Nakon naših poziva imamo nedaleko od Vijećnice tri objekta koja se obnavljaju. Tu je i dio njih koji imaju mogućnost obnove, a to ne žele iz čudnih razloga. Grad više ne može čekati, poručio je Kordić.

S odlukom o uklanjanju objekta u Mostaru su se složile sve gradske službe koje će biti involvirane u proces provedbe odluke, a kako je pojašnjeno uklanjanje ruševnih i devastiranih građevina je podijeljeno u dvije kategorije.

Suradnja s višim razinama vlasti

Damir Knezović iz Odjela za urbanizam i građenje Grada Mostara naveo je kako postoje objekti koji su se porušili od nemara ili od starosti, ali i oni koji su nastali u ratnim djelovanjima, zbog čega je donesen zaključak da prema zakonskoj proceduri vlasnici objekata koji su porušeni tokom rata imaju pravo na obnovu stambene jedince ili nadoknadu štete.

– Apsurdno je da nakon 28 godina čovjek kojem je u ratu porušena kuća sad o svom trošku to radi, pa je donesen zaključak da pokušamo od većih razina vlasti koji se bave obnovom i povratkom osigurati sredstva za uklanjanje objekata i plaćanje troškova kao i za ostale procedure za uklanjanje objekta, kazao je Knezović.

Naglašava da će i Grad u okviru svojih mogućnosti pomoći u uklanjanju objekata, te da će posebno voditi računa o ljudima koji žive u kategorijama socijalne pomoći.

Najveći problem će ostati ruševne i devastirane građevine koji se nalaze u zoni pod zaštitom UNESCO-a, jer nisu u nadležnosti Grada, već Federacije BiH, ali kako je rečeno nakon što se prikupe svi podaci sagledat će se stanje i tražiti pomoć s viših razina vlasti da se i taj problem riješi.

Iz Gradske uprave Mostar kažu kako je najvažnije da su se ustanovili rokovi i procedure kako bi se te aktivnosti pokrenule nakon tri decenije čekanja u gradu i počelo ozbiljno raditi na obnovi i uklanjanju objekata koji prijete sigurnosti i narušavaju sliku grada