Srpanj 13, 2024

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Danas se obilježava Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, fenomena kojem prečesto svjedočimo i koji ima razoran utjecaj ne samo na žrtve, već i na društvo u cjelini te koji zaslužuje svaku osudu i najstrožu kaznu, priopćila je Vlada u četvrtak.

Obilježavanje ovog dana važno je za senzibiliziranje i edukaciju javnosti te slanje jasne poruke da nasilje nema opravdanja, da se ne smije tolerirati i da ono nije privatna stvar, stoji u priopćenju.

“Sloboda od nasilja je pravo, a nasilje nad ženama zločin o kojem ne smijemo šutjeti, on je strašan i neprihvatljiv te zaslužuje svaku osudu i najstrožu kaznu. To je pitanje humanosti i solidarnosti i zato je pristup države i društva ovom problemu pokazatelj civilizacijskog razvoja, ali i obveza Hrvatska kao moderne europske države i članice Europske unije”, poručila je Vlada.

Od početka prvog mandata 2016. Vlada je poduzimala niz mjera u cilju sprečavanja i borbe protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, dodala je.

Ratificirala je Konvenciju Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, čime je poslala važnu poruku da je nasilje u Hrvatskoj neprihvatljivo. Podršku ciljevima Konvencije dala je kroz njezinu ratifikaciju, a njenu svrhu ostvaruje kroz implementaciju.

U protekle tri godine, od stupanja na snagu Konvencije, izmijenjeno je kazneno zakonodavstvo kako bi se osigurale strože kazne za počinitelje nasilja i omogućilo njihovo brže procesuiranje.

Vlada je osigurala osnivanje skloništa za žrtve u svim hrvatskim županijama, pojačala edukaciju i pokrenula medijsku kampanju o štetnosti nasilja. Uvela je telefonsku nacionalnu SOS liniju za žrtve, dostupnu 24 sata svaki dan u tjednu.

Izmijenjen je Zakon o sudovima kako bi se omogućilo osnivanje obiteljskih odjela na općinskim sudovima, a Vlada je i pristupila izradi Nacionalne strategije za suzbijanje seksualnog nasilja.

“Poduzete mjere rezultat su otvorenog razgovora te kvalitetne i korisne suradnje s predstavnicima udruga i inicijativa koje se bave problemom nasilja, na čemu im i na današnji dan zahvaljujemo. Vjerujemo da će se naša suradnja, koja je dobar primjer zajedničkog djelovanja vlasti i civilnog društva u provedbi politika od interesa za opće dobro, nastaviti i u budućnosti”, navedeno je u priopćenju.

Vlada je istaknula kako su te aktivnosti pokazatelj da žele stvoriti društvo u kojem se institucijama vjeruje, nasilje ne tolerira, a počinitelji kažnjavaju. Poručila je kako postoji politička volja za borbu protiv nasilja nad ženama, ali da bi bila još učinkovitija, potreban je integrirani pristup svih državnih i pravosudnih tijela, ali i civilnog društva i medija. / Hina