Srpanj 13, 2024

Amerika upozorava: BiH ima previsoke poreze, a investitore odbija i korupcija

Nesigurnosti koje se očituju kroz visoku stopu korupcije, ali i često komplicirane i neharmonizirane odredbe na različitim razinama vlasti, kao i nepostojanje jedinstvenog ekonomskog prostora, ključne su prepreke koje odbijaju investitore od BiH, odnosno predstavljaju kočnicu snažnijem ulagačkom ciklusu. Ocjena je to iz izvješća američkog State Departmenta koji se bavi investicijskom klimom u BiH, a koji treba biti znak za uzbunu vlastima na svim razinama da ubrzaju procedure koje se tiču pojednostavljenja pretpostavki za sigurno i učinkovito ulaganje. U izvješću se ističe kako poslodavci nose težak teret kada je riječ o obvezama, a primjer su doprinosi.

Povrh plaća zaposlenih, poslodavci moraju doprinositi 69 posto neto plaće svakog zaposlenog u Federaciji i 52 posto u RS-u u mirovinski, zdravstveni, kao i sustav osiguranja od nezaposlenosti. Zakoni o radu i mirovinama također odvraćaju ulaganja, a velika reforma je zastala, dodaju stručnjaci State Departmenta. - Dok su porezi na dobit poduzeća u dva entiteta i Distriktu Brčko sada usklađeni na 10 posto, zahtjevi za registraciju poduzeća nisu usklađeni. RS ima svoje zahtjeve za registraciju koji se odnose na cijeli entitet. Svaka od deset županija u Federaciji ima različite poslovne propise i administrativne procedure koji utječu na kompanije - navodi se u dokumentu. Pojednostavljivanje i racionalizacija ovog okvira je od suštinskog značaja za postizanje konkurentne investicijske klime, ocjena je iz izvješća, a pritom se podsjeća kako reforme EU-a ciljaju na promjene koje bi trebale poboljšati investicijsku klimu objašnjavanjem i pojednostavljivanjem regulative i procedura uz smanjenje naknada kojima se suočavaju poduzeća na entitetskoj, županijskoj i općinskoj razini.

- Općenito, pravni okvir BiH ne diskriminira strane investitore. Međutim, s obzirom na visoku razinu korupcije, strani investitori mogu biti u značajno nepovoljnom položaju u odnosu na uvriježene lokalne kompanije i neke strane investitore - upozorava se, među ostalim, u dokumentu. Ono što je također zabrinjavajuće je i ocjena kako BiH ne održava trajni, formalni dijalog sa stranim investitorima...

- Sporadično, visoki državni dužnosnici daju izjave za medije pozivajući strane investicije u energetsku, prometnu i poljoprivrednu industriju, međutim, najave su rijetko podržane opipljivim, komercijalno održivim mogućnostima ulaganja - dodaje se u dokumentu State Departmenta. Navedeno izvješće svakako je jasan signal kako je nužno nastaviti na onim reformama koje su u fokusu programskih dokumenata. Ohrabruje što su vlasti u BiH na svim razinama od formiranja poslije općih izbora u konstantnom naporu koji za cilj ima poboljšanje ukupne investicijske klime, a pritom svakako treba uputiti na započete procese koji za cilj imaju digitalizaciju, odnosno reformu javne uprave, kao i donošenje novih zakonskih rješenja kojima će s uvelike olakšati poduzetničko ozračje, i to smanjenjem poreznog opterećenja na rad. Sve te reforme u konačnici će dovesti do situacije u kojoj se BiH, u novim geopolitičkim okolnostima, može nametnuti kao privlačna destinacija za ulagački kapital sa Zapada kojemu je sada cilj imati geografski bližu bazu za investiranje, a koja će, uz to, imati i političku stabilnost, kao i set zakonskih odredbi koje će biti, u svrhu olakšavanja procedura, dovoljno harmonizirane i poticajne.