Lipanj 13, 2024

Video: U Stocu se grade najveće solarne elektrane u BiH

Izmjenama i dopunama prostornih planova, Stolac je privukao investitore koji danas grade solarne elektrane na Hodovu i Komanje Brdu. Velik je to korak za čitavu Bosnu i Hercegovinu jer će to vrijediti za jednu od najvećih solarnih elektrana u zemlji.

Kako se radi o ozbiljnim investitorima pokazuju upravo sredstva koja stižu u stolački proračun od ovih investicija kazao je gradonačelnik Stjepan Bošković.

"Veliki je benefit u Gradu Stocu od ovih investicija iz razloga što ugovorni odnos grada i investitora je takav da nam osiguravaju određena sredstva i kada ove elektrane profunkcioniraju. Red veličina onoga što smo mi planirali u Gradu Stocu je negdje oko 650 MW instalirane snage pretvaranja sunčeve energije u električnu energiju i na dobrom smo putu da se to izrealizira", rekao je Bošković.

Ovo su zahtjevni i ogromni projekti, Grad Stolac osigurat će ono što je u njegovoj nadležnosti ali puno toga ovisi i o višim razinama vlasti. Sve detalje priče pogledate u prilogu RTVHB.