Ožujak 01, 2024

Usvojen Proračun Stoca od gotovo 19 milijuna KM

Gradsko vijeće Stoca održalo je IV sjednicu. Pred vijećnicima je na dnevnom redu bilo usvajanje Proračuna Grada Stoca za 2024. godinu.

Na sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 1. 12. 2023. godine predložen je Nacrt proračuna Grada Stoca za 2024. godinu, a vijeće je usvojilo i Zaključak o prihvaćanju Nacrta kao osnove za izradu prijedloga Proračuna za 2024. godinu. Nacrt je stavljen na javni uvid, objavljen je na službenoj stranici Grada Stoca, te su se na isti do 11. 12. 2023. godine mogli dostaviti prijedlozi, primjedbe i sugestije.

U vremenu od donošenja Nacrta pa do 11. 12. 2023. godine nije zaprimljen nijedan prijedlog. Ministarstvo financija HNŽ dalo je suglasnost na Nacrt proračuna za 2024. godinu.

Nacrt Proračuna Grada Stoca za 2024. godinu iznosio je 18.625.580,00 KM, a prijedlog Proračuna Grada Stoca za 2024. godinu iznosi 18.972.706,00 KM i u odnosu na Nacrt uvećan je za 346.126,00 KM kako na prihodovnoj tako i na rashodovnoj strani.

Proračun za 2024. godinu je razvojni proračun. U ovoj godini je planiran završetak izgradnje Gradske sportske dvorane uz otvaranje novih investicija vezanih za izgradnju i uređenje gradskog trga i ostale komunalne infrastrukture prema Regulacijskom planu Vidovo polje II. U Proračunu za 2024. godinu planiran je i nastavak radova na izgradnji kanalizacijskog kolektora u naselju Vidovo polje i daljnja ulaganja u Gospodarsku zonu Hodovo.

Također u 2024. godini potrebno je uraditi novi Prostorni plan Grada Stoca za razdoblje 2023. – 2033., a značajna sredstva izdvojiti će se i za izradu projektne dokumentacije vezane za planirane projekte. Planirano je kroz rekonstrukciju i investicijsko održavanje uložiti 1.400.000,00 KM za sanaciju javnih površina, objekata u vlasništvu grada i cestovnu infrastrukturu.

Nastavlja se s radovima na višegodišnjem infrastrukturnom projektu vodovoda na Dubravskoj visoravni uz nove investicije na Vodovodu Stolac za koji će biti vezana naselja van grada. Sredstva od zakupa poljoprivrednog zemljišta će kroz projekte zemljoradničkih zadruga biti vraćena u poljoprivredu, stoji u objavi gradske službe.

Stolac.co - Video galerija