Travanj 14, 2024

Uspješno završen projekt „Uređenje pristupnog puta i postojećeg vidikovca Daorson“

Javna ustanova za razvoj turizma i zaštitu kulturno-povijesnog i prirodnog naslijeđa "Radimlja" Stolac realizirala je projekt "Uređenje pristupnog puta i postojećeg vidikovca Daorson" kojeg je financijski podržalo Federalno ministarstvo kulture i sporta.

Opći je cilj projekta bila estetska obnova u svrhu veće turističke posjećenosti ilrskog grada Daorson.

Projektom su odrađene sljedeće aktivnosti: odvoz uništenog urbanog mobilijara, izrada i montaža novog mobilijara sa željeznom konstrukcijom, izrada i montaža info tabla, kao i izrada i montaža PVC folija, a reparirana je i željezna ograda i nosači signalizacije.

Uređen je i pristupni put prema navedenom lokalitetu koji se sastojao od mehaničkog čišćenja malčerom, ručnog čišćenja terena, kao i nasipanja i ravnanja dijela puta.

Promotivne aktivnosti odnosile su se na tiskanje promotivnih brošura o Daorsonu.

Pored toga, navedenim aktivnostima osigurat će se prohodniji put do Daorsona, lakši turistički pronalazak i posjete, a sami vidikovac će dobiti svoj smisao i svrhu, te će posjetitelji moći uživati u krajoliku.

Daorson je bio glavni grad heleniziranog ilirskog plemena Daorsa koji su živjeli od 300. do 50. godine prije Krista u dolini rijeke Neretve. Ostatci ovog nekad najjačeg grada u širem području nalaze se u Ošanjićima, na uzvisini od 280-290 m nadmorske visine s koje se pruža pogled na plodnu stolačku dolinu u Hercegovini.

Stolac.co - Video galerija