Lipanj 13, 2024

Stolački med najbolje ocijenjeni na Sajmu u Mostaru

Udruga pčelara "Zanovijet" Stolac

Danas je u Hrvatskom domu herceg Stjepan Kosača u Mostaru održan Međunarodni pčelarski sajam "VI. Dani hercegovačkog meda, Mostar 2022."

Na istom je održano stručno predavanje dr. sc. Violete Santrač na temu "Bolesti pčela, kanibalizam, varoa i virusi", dipl. ing. agr. Petar Trogrlić - "Tehnologija pčelarenja", kao i prof. dr. sc. Dragan Bubalo - "Osvrt na ocjenjivanje meda". Nakon edukativnog dijela pristupilo se dodjeli Diploma za ocjenjivanje meda.

>>Bolesti pčela i nove tehnologije u fokusu Šestog međunarodnog pčelarskog sajma

Na ocjenjivanje je stiglo 175 uzoraka meda

Povjerenstvo je uzorke meda ocijenilo prema Pravilniku o ocjenjivanju kvalitete meda Udruge pčelara Matica Mostar, sukladno Pravilniku o medu i drugim pčelinjim proizvodima (SL. novine BiH 37/09) koji je sukladan s Pravilnikom ocjenjivanja kvalitete meda na natjecanjima u Republici Hrvatskoj.

Marinko Rajič

Šampionski med je med medljikovac - Marinko Rajič iz Stoca sa ukupno osvojenih 20,00 bodova. Članovi Udruge pčelara "Zanovijet" Stolac su za ovo ocjenjivanje poslali 18 uzoraka meda i to prema bodovima osvojili su: Zlatna diploma: Marinko Rajič, Milenko (Đure) Vujnović, Srećko Trninić, Bosa Trninić, Pavo Gadžić, Slavko Trninić, Milenko (Nikola) Vujnović. Srebrne diplome su osvojili: Milenko Puljić, Ivan Papac, Ivanko Maslać, Ahmed Hajdarović, Mišo Puljić. Brončane diplome su osvojili: Zvonimir Papac, Marko Bošković-Budak, Ragib Krgo i Zahvalnice: Izet Kohnić i Vahid Rudan.

Stolac.co