Travanj 21, 2024

Stolac: Gradi se novih pet solarnih elektrana

Vlada FBiH je dala prethodne suglasnosti u postupku izdavanja energetskih dozvola gospodarskom društvu ECO-WAT d.o.o. Kiseljak za izgradnju pet fotonaponskih elektrana (A1, A2, A3, A4 i A5).

Svaka od ovih solarnih elektrana je instalirane nazivne i odobrene snage priključenja od po 4,999 MW, te planirane godišnje proizvodnje električne energije od po 7.150,086 MWh, objavila je Vlada i dodala kako će fotonaponske elektrane, kako je planirano, biti građene na lokalitetu grada Stoca, u Poslovnoj zoni Hodovo.

Vlada je zadužila Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da pristupi aktivnostima propisanim Uredbom o postupku, kriterijima, formi i sadržaju zahtjeva za izdavanja energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih postrojenja na izdavanju energetskih dozvola.

Osnivač poduzeća ECO-WAT je Dejan Brajković.

Stolac.co - Video galerija