Ožujak 01, 2024

Stolac će dobiti najveći gradski trg kod nove dvorane, raspisan natječaj za idejno rješenje

Grad Stolac je raspisao javni natječaj za izradu idejnog rješenja javnih površina sa trgom u naselju Vidovo Polje II, odnosno kod nove sportske dvorane.

Kako se ističe u natječaju na jugu urbanog dijela grada Stoca uz zaobilaznicu smještena je predmetna parcela. Zaobilaznica predmetnu lokaciju dijeli od većeg stambenog naselja s isključivo obiteljskim kućama, a sama se nalazi u dijelu grada s različitim komercijalnim, socijalnim i rekreativnim sadržajima. Predmetna parcela je od starog dijela grada udaljena 500 m, a u njenoj blizini se nalazi Crkva sv. Ilije, Gradski stadion Stolac i Dječji vrtić Stolac.

Predmetna lokacije dio je šireg regulacijskog plana Vidovo polje II u Stocu. Plan se sastoji od stambene, rekreacijske zone i zone parka te zona sa komercijalnim sadržajima, parkirnim površinama kao i sa zonom namijenjenoj za novu sportsku dvoranu koja je trenutno u izgradnji.

Grad Stolac ovim putem na navedenoj lokaciji želi dobiti javni prostor koji će stanovnicima i posjetiteljima omogućiti okupljanja i druženja u većem broju, a svojim oblikovanjem pružiti jedinstveno iskustvo. Novoprojektirani trg bi, osim što će biti u funkciji ulaznog trga dvorane, biti i najveći gradski trg.

Trg bi trebao biti mjesto druženja, svakodnevnog okupljanja i uživanja u tom prostoru smještenom između stambenog naselja i starog dijela grada. Obzirom na svoju specifičnu urbanu strukturu, Stolac nema većih javnih površina pa bi ovim prilikom i dobio jedno takvo mjesto. Na taj način bi se otvorila mogućnost organiziranja različitih događaja koji traže veće površine poput koncerata, klizališta i sl., a svakodnevna druženja i okupljanja ne bi smjela biti ugrožena njegovim dimenzijama.

- Da bi postigli sve navedeno, smatramo da prostor treba što više ozeleniti, te da mora imati određenu fiksnu točku gdje bi se ljudi okupljali. Također smatramo da bi sadržaje navedene u programu poput novoprojektiranog parkinga trebalo zakloniti od dijela trga, a planirani ugostiteljski objekt trebalo riješiti na način da bude što dostupniji i otvoreniji prema samom trgu i okolišu - navodi se u konkursnoj dokumentaciji.

Svrha natječaja je prikupljanje kvalitetnih i stručno izrađenih idejnih rješenja za uređenja javnih površina s trgom unutar Regulacijskog plana Vidovo Polje II. Ugovorno tijelo će nakon uspješno provedenog natječaja sprovesti pregovarački postupak bez objave obavijesti o nabavi za izradu Glavnog projekta - pojašnjeno je.

Idejna rješenja se mogu slati do 8.12.2023. 

ekapija

Stolac.co - Video galerija