Lipanj 13, 2024

Popis dobitnika potpore u turizmu za Stolac i HNŽ/K

Bregava - Stolac.co

S ciljem potpore manifestacijama koje svojim sadržajem i kvalitetom doprinose unaprjeđenju i obogaćivanju turističke ponude Županije, razvoju sadržaja koji omogućavaju produljenje sezone, stvaranju prepoznatljivog imidža hercegovačko-neretvanskog turizma i podizanju marketinške vrijednosti HNŽ kao cjelovite destinacije odnosno aktivnosti koje doprinose podizanju svijesti za očuvanje i zaštitu okoliša kroz ekološku edukaciju i aktivizam, promoviranju odgovornog odnosa prema prirodi, unaprjeđenju kvalitete življenja i dobre prakse lokalne zajednice te promociji zdravog načina života, ministar trgovine, turizma i zaštite okoliša raspisao je Javni poziv za odabir projekata koji će se sufinancirati iz sredstava „Transfer neprofitnim organizacijama“ planiranih Izmjenama i dopunama Proračuna HNŽ za 2022. godinu.

U propisanom roku za podnošenje prijava pristiglo je ukupno 96 prijava za 96 projekata čija je ukupna vrijednost, prema podacima podnositelja prijave, procijenjena na više od 1,6 milijuna konvertibilnih maraka pri čemu je od Ministarstva traženo sufinanciranje u ukupnom iznosu od 916.876 KM.

Na temelju Zapisnika stručnog Povjerenstva za odabir projekata koje je razmotrilo zaprimljene prijave te prema kriterijima iz članka IV. Javnog poziva vrednovalo sve prijave koje su ispunile formalno-pravne uvjete iz članka V. Javnog poziva ministar trgovine, turizma i zaštite okoliša donio je o Odluku izboru korisnika financijske potpore iz sredstava „Transfer neprofitnim organizacijama“ dodijelivši potporu u ukupnom iznosu 400.000 KM za 77 projekata odnosno za svih 77 neprofitnih organizacija koje su ispunile formalno-pravne uvjete iz Javnog poziva.

Odluka o korisnicima financijske potpore iz sredstava Transfer neprofitnim organizacijama

Popis prijava koje nisu ispunile uvjete iz JP 

Stolac.co