Lipanj 23, 2024

Marko Rajič v.d. ravnatelja Centra za socijalni rad Stolac

U salonu gradske uprave održana je u danas XVIII sjednica Gradskog vijeća Stolac. Na sjednici su vijećnici nakon utvrđenog dnevnog reda i izvoda iz zapisnika sa XVII sjednice GV Stolac usvojili Odluku o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Stoca za razdoblje 01.01.-31.03.2024 godine i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Proračuna Grada Stoca za 2024. godinu.

Radi se o prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Stoca za 2024. godinu, koje imaju za cilj izvršiti realnu procjenu prihoda i primitaka, te u skladu s tim omogućiti izvršenje rashoda i izdataka do kraja fiskalne 2024. godine. Ovim predloženim izmjenama Proračun Grada Stoca za 2024. godinu iznosi 21.494.930,62 KM. Predložene izmjene i dopune ukazuju na povećanje planirane Bilance prihoda i rashoda u iznosu od 1.472.658,40 KM.

Javnoj ustanovi za razvoj turizma i zaštitu kulturno-povijesnog i prirodnog naslijeđa “Radimlja” odlukama je dana suglasnosti na izmjene i dopune Pravilnika o radu JU za razvoj turizma i zaštitu kulturno-povijesnog i prirodnog naslijeđa “Radimlja” Stolac, kao i suglasnosti na odluku o osnivanju podružnice javne ustanove.

Vijećnici su dali suglasnost za imenovanje Marka Rajiča novim vršiteljem dužnosti ravnatelja Centra za socijalni rad Stolac.

stolac.gov.ba