Rujan 26, 2023

Kod Stoca pronađen zapis iz 1002. godine?

Natpis iz 1002. - Stolac.co

Udruga građana Neveš kroz svoje aktivnosti na terenu vezane za razvoj turizma, zaštitu okoliša i očuvanje kulturno povijesnih spomenika sve više otkriva tragove kulture i civilizacije na prostoru Boljuna, općina Stolac.

U razgovoru sa članom udruge gosp. Marinkom Šutalom doznajemo da se na samom ulazu u Boljuni nalazi srednjovjekovni bunar, te se na istom izvode radovi čišćenja i sanacije.

Ovaj projekt uz UG Neveš financijski podržava grad Stolac i Europska unija kroz Asocijaciju za interkulturalne aktivnosti (spašavanje nasljeđa u BIH ). Prilikom izvođenja radova na čišćenju srednjovjekovnog bunara otkrivenu su zanimljivi detalji koji daju saznanja o starosti samih Boljuni, pa tako i starosti stećaka i života na ovim prostorima u vrijeme srednjeg vijeka.

Godina 1002.?

Na jednom dijelu bunara uklesana je godina što ukazuje na  početak gradnje u 11. stoljeću, točnije 1002 godine. Plitko uklesani brojevi u ravnoj plohi (uleknuti reljef) vjerojatno označavaju godinu izrade bunara. Samu vjerodostojnost reljefa utvrdit će struka kroz daljnje aktivnosti.

U tim daljnjim aktivnostima čišćenja i sanacije, te u suradnji sa arheolozima nastojati će se što bolje prezentirati i zaštiti ovaj spomenik, te kao takav u suradnji sa gradom predložiti za nacionalni spomenik BIH.

Ovaj dio stolačke općine iz godine u godinu pobuđuje sve veći interes javnosti, a da ima još mnogo toga za istražiti pokazuje i ovaj slučaj u koji će se morati više uključiti nadležne institucije.

Stolac.co