Lipanj 13, 2024

FUCZ: Uklonjena minska opasnost s Komanja Brda

Na lokalitetu Komanje Brdo izvode se i infrastrukturni radovi od značaja za lokalnu zajednicu koji su obustavljeni zbog dijela površine sumnjive na mine zbog čega je Federalna uprava civilne zaštite težište svojih aktivnosti na MSP-u “Poplat” usmjerila na deminiranje Komanjeg Brda.

Ova završena ciljana istraga 2 “Komanje Brdo”, dio je deminerskog zadatka čija je ukupna površine 1.841.852 m² i jedna je od sedam lokacija na minsko – sumnjivoj površini (MSP) “Poplat” planiranih za provođenje deminerskih operacija. Zadatak se sastoji od četiri ciljane i tri sistematske istrage, a obuhvata prostor na kojem je prije rata živjelo oko 40 porodica koje su koristile ovaj lokalitet za košenje trave, ispašu stoke, pčelarstvo i lov. Uklanjanjem minske opasnosti mještanima okolnih sela stvorit će se sigurnije okruženje i omogućiti pristup imanjima koja koriste za obradu zemlje i ispašu stoke.

Na lokalitetu Komanje Brdo izvode se i infrastrukturni radove od značaja za lokalnu zajednicu koji su obustavljeni zbog dijela površine sumnjivog na mine zbog čega je Federalna uprava civilne zaštite težište svojih aktivnosti na MSP-u “Poplat” usmjerila na deminiranje Komanjeg Brda.

Tehničkim metodama reducirana je površina sumnjiva na mine na ciljanoj istrazi 2 “Komanje Brdo” od 114.500 m², pri čemu je pronađeno i uništeno pet protupješadijskih mina i tri neeksplodirana ubojna sredstva (NUS-a).

Osim nepristupačnog terena i guste vegetacije radove su na dijelu zadatka otežavale i visoke temperature karakteristične za ovo područje, kao i nedostatak upotrebljivih informacija vezanih za minsku situaciju.

Na ovom zadatku, pored deminerskog tima iz Mostara bili su angažirani i dodatni timovi Federalne uprave civilne zaštite iz Livna, Busovače i Travnika.

Nakon provedenih deminerskih operacija izvršena je primopredaja predmetne ciljane istrage između predstavnika Federalne uprave civilne zaštite i Centra za uklanjanje mina u BiH, a predstavnik Grada Stolac upoznat je sa obavljenim radovima i granicama deminirane površine.