Svibanj 26, 2024

Vlada HNŽ: Popis korisnika sredstava za projekte iz kulture i športa

Danas je Vlada Hercegovačko-neretvanske županije, na prijedlog Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa, usvojila odluke o odabiru korisnika po stavkama ''Ostali izdaci za kulturu'' i ''Ostali izdaci za šport + uspješnim pojedincima'' kojima su odabrani svi kandidati koji su ispunili tražene uvjete iz javnih natječaja.

Tim je odlukama izdvojeno ukupno 520.000,00 KM proračunskih sredstava za izravnu potporu projektima kulturnih i športskih kolektiva, kao i uspješnih pojedinaca s prostora cijele županije, i to iznos od 280.000,00 KM za šport i 240.000,00 KM za kulturu. Naglašeno je kako je riječ o dijelu sredstava koje Vlada planira izdvojiti za šport i kulturu u ovoj godini.

Na tragu pune transparentnosti, u privitku objavljujemo i preslike predmetnih odluka i popisa odabranih korisnika.

Danas je prihvaćena i Informacija o Projektu unaprjeđenja kvalitete zraka u BiH za razdoblje od 2023. do 2028. godine. Vlada HNŽ-a sudjelovat će u tomu projektu koji će biti implementiran putem Federalnoga ministarstva okoliša i turizma. Sredstva za realiziranje Projekta bit će osigurana kreditnim zaduženjem kod Svjetske banke u maksimalnomu iznosu od 15.500.000,00 eura za cijelu FBiH, prema planu realiziranja Projekta.

Na prijedlog Ministarstva za pitanja branitelja, Vlada je usvojila Odluku o odobravanju jednokratnih novčanih pomoći za rješavanje socijalnoga stambenog zbrinjavanja, nužnoga smještaja branitelja i članova njihovih obitelji u iznosu od 88.000,00 KM.

S ciljem omogućavanja što funkcionalnijega rada Skupštine HNŽ-a, Vlada je, nakon prethodnih izdvajanja za financiranje rekonstrukcije i dogradnje zgrade Skupštine, danas donijela Odluku da, uz ranije izdvojeni iznos od 500.000,00 KM, osigura i dodatnih 320.000,00 KM u ovoj godini za opremanje objekta. Uključivo s ovim sredstvima, zgrada Skupštine HNŽ-a će biti u potpunosti dovršena i opremljena.

Na prijedlog Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, Vlada je usvojila odluke o odobravanju nabave i opremanju Županijskoga suda Mostar, Općinskoga suda Mostar, Općinskoga suda Konjic i Županijskoga tužiteljstva Mostar u ukupnomu iznosu od 335.590,00 KM.

Nastavljajući aktivnosti na jačanju gospodarskoga razvitka HNŽ-a, Vlada je usvojila Odluku o dodjeli koncesije za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije za tri elektroenergetska objekta i to: FNE ''PLAVO SUNCE4'', FNE ''PLAVO SUNCE 5'' i ''PLAVO SUNCE 6''.

Vlada je prihvatila Informaciju o provedbi Županijskoga programa ranoga otkrivanja raka dojke 2019. – 2022. s prijedlogom za nastavak programa za razdoblje 2023. – 2026. Prvi mamografski pregledi provedeni su u SKB-u Mostar i Domu zdravlja Konjic kao pilot program te je upućeno 500 pozivnica ženama, a dodatnih sedam javilo se samoinicijativno. Potpisani su ugovori sa svim zdravstvenim ustanovama koje su iskazale pripravnost sudjelovati u ovomu programu. Uzimajući u obzir da otkrivanje promjena u ranoj etapi ove bolesti ima višestruke koristi u smislu pozitivnoga ishoda liječenja, ali i drastičnoga smanjenja troškova, potvrđuje se ekonomska opravdanost Programa, o čijemu nastavku su se pozitivno očitovale sve zdravstvene ustanove na području Županije.

Uz pobrojane, Vlada je usvojila i niz drugih odluka, zaključaka i rješenja.

vlada-hnz-k.ba