Ožujak 03, 2024

Video: Ekspanzija solarnih elektrana u Hercegovini

Energija iz obnovljivih izvora, sunca, vjetra, vode, trebala bi biti energija budućnosti. Hercegovina je po broju sunčanih dana odličan teren za korištenje ovog prirodnog resursa, zbog čega je interesantna domaćim i stranim investitorima. Samo u ovoj godini na mrežu je priključeno 80 elektrana, a još 116 čeka puštanje u rad. Postavlja se pitanje isplativosti i održivosti ovih investicija.

Od početka priče o dobrobiti korštenja sunčeve energije za dobivanje električne, i tek ponekog postrojenja solarnih panela, Hercegovina je, za nekoliko godina, stigla do brojke od 237 malih solarnih elektrana, ukupne instalirane snage oko 40 megavata.

Sigurno možemo govoriti o ekspanziji - rekao je sekretar Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske Aleksandar Jegdić.

Investitori su domaći privrednici ili fizička lica, kao i strane kompanije, koje u korištenju sunčeve energije vide isplativu i sigurnu investiciju, koja brzo vraća uloženi novac. Neke računice kažu da se uloženo vrati za pet do sedam godina, a da preostalih deset do petnaest, koliko je životni vijek panela, ide u profit.

- Počela se montirati u aprilu. Završena je početkom augusta i puštena u probni rad. Vidjet ćemo s vremenom kolika je isplativost - istakao je Ranko Medan iz kompanije "Tatjana Enerdži" Ljubinje.

Osim Ljubinja, po broju novih postrojenja prednjače Nevesinje i Bileća. Kad poteknu planirani "zeleni" kilovati u Bileći se nadaju dvomilijunskim prilivima u budžet, a slične benefite očekuju i u Neveisnju.

Postavljaju se pitanja maksimalne kvote zelenih kilovata i je li kapacitet postojeće distributivne mreže dovoljan za svu količinu nove energije. Elektro Hercegovina, sa postojećom infrastrukturom blizu je "crvene linije". Imaju obavezu priključenja novih proizvođača, a solarne elektrane nakon toga nemaju obavezu plaćanja mrežarine.

- Prvi smo počeli obrađivati zahtjeve i priključujemo na mrežu. U međuvremenu mreža je popunjena što se tiče kapaciteta, od strane proizvođača iz solarnih panela. Tehnički smo ispoštovali sve i primili onoliko koliko može mreža podnijeti da ne bi izazvali probleme potrošačima - rekao je direktor Elektro Hercegovine Ognjen Kuljić.

Po novom Zakonu o obnovljivim izvorima energije Vlada bi trebala da donese Program o korištenju OIE kao i maksimalne količine električne energije koje ostvaruju pravo na poticaj. Zeleni kilovati, kao poželjna energija, podliježu sistemu poticanja iz naknada, koje plaćaju svi potrošači.

Stolac.co - Video galerija