Lipanj 23, 2024

Video: Aktivirana sva gradilišta HE "Dabar"

Aktivirana su sva gradilišta Hidroelektrane "Dabar". Prvih dana drugog mjeseca počeo je iskop temelja za branu "Pošćenje" i priprema za izgradnju dva nasipa za formiranje akumulacije "Nevesinje", zapremine 63 milijuna kubnih metara.

Riječ je o jednom od pet ugovorenih objekata, kojim se kompletira projekat HE "Dabar".

Pregrada na rijeci Zalomki, iako je vodotok aktivan, gradi se na oko kilometar i pol uzvodno od njenog ponora u Donjem Biogradu. Na njenom iskopu radi građevinska operativa "Integre", jednog od podizvođača.

Povlačenjem podzemnih voda, tijekom proljeća, trebalo bi da bude prokopan dovodni tunel za hidroelektranu. Postavljanje sekundarne tunelske obloge završeno je na deset od ukupno 12 kilometara. Istovremeno, kineski izvođač, "Gezuba gruop", angažiran je na pripremi gradilišnih naselja i terena za izgradnju strojarske zgrade.