Travanj 21, 2024

Veliki broj škola u HNŽ-u nema školske psihologe

Većina škola u Hercegovačko-neretvanskoj županiji, nema zaposlenog stručnog suradnika psihologa.

Ranije inicijative u Skupštini Županije da se ovaj problem riješi nisu dale rezultata. Novca za psihologe dosad nije bilo.

Psihologa nema zbog “nedostatka novca”

Uloga psihologa u školama je savjetodavna, s ciljem prevencije narušavanja mentalnog zdravlja djece i nastavnika. Škole na području Hercegovačko neretvanske županije trebale bi imati zaposlenog pedagoga, psihologa i defektologa.

Međutim, sredstava u budžetu nema.

Školski psiholozi su na prvoj liniji obrane. Prva psihološka pomoć i trijaža u određenim situacijama kod psiholoških poteškoća, kako bi se spriječili dalji problemi, navodi Amra Džino, psihologinja.

Nova vlast je svjesna važnosti psihofizičkog razvoja djece i na ovom problemu će se predano raditi u predstojećem mandatu.

No, ne mogu odgovoriti na pitanje kada će sve škole dobiti psihologe?

Psiholozi su nešto što je iskorak u školama. Smatram da je to trebalo jučer, prije nego sutra. Svakako da smo taj dio imali kroz zastupnička pitanja. Imali smo inicijativu. Mislim da nad tim trebamo bdjeti, da se to što prije implementira, kaže Džafer Alić, zamjenik predsjedavajućeg Skupštine HNŽ.

Novca ima sasvim dovoljno

U Udruženju roditelja “Naša djeca” na osnovu ranijih iskustava, ne vjeruju da će problem biti riješen uskoro. Smatraju i kako novca u budžetu i za ovu stavku ima sasvim dovoljno.

Mi svakodnevno viđamo da se novac netransparentno troši na druge stvari. Postavlja se pitanje koliko je ovoj i bivšoj vlasti važno obrazovanje. Je li sustavno rade na diskriminiranju naše djece tako da im pružaju loše obrazovanje. S manje obrazovanim ljudima je lakše manipulirati, kaže Antoni Šain iz Udruženja “Naša djeca”.

Ministar obrazovanja Hercegovačko-neretvanske županije zbog službenog putovanja nije bio u prilici govoriti o ovoj temi, ali je najavio da bi već u narednoj školskoj godini svaka škola trebala imati sva predviđena stručna lica.

Stolac.co - Video galerija