Lipanj 13, 2024

Uspostavlja se program novčane pomoći nezaposlenim osobama u FBiH

Na prijedlog premijera i dopremijerke Federacije BiH, Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, izrazila opredjeljenje za uspostavom programa novčane pomoći nezaposlenim osobama u okviru Budžeta Federacije BiH za 2022. godinu. To će biti izvršeno izmjenom, odnosno dopunom Uredbe o pomoći stanovništvu uslijed rasta indeksa potrošačkih cijena.

Ured premijera zadužen je da za narednu sjednicu Vlade Federacije BiH pripremi izmjenu, odnosno dopunu ove uredbe.

Vlada je zadužila Federalni zavod za zapošljavanje, Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida obrambeno-oslobodilačkog rata i Federalno ministarstvo rada i socijalne politike da, u roku od pet dana, pripreme listu nezaposlenih osoba sa evidencija službi za zapošljavanje na dan 31. kolovoz 2022. godine, a iz koje će biti isključene osobe koje su pravo ostvarile po osnovu Poglavlja III i Poglavlja IV Uredbe o pomoći stanovništvu uslijed rasta indeksa potrošačkih cijena.

Financijska sredstva potrebna za realizaciju ove mjere bit će osigurana u okviru Budžeta FBiH za 2022. godinu.

Federalno ministarstvo financija zaduženo je da osigura, putem preraspodjele sredstava između budžetskih korisnika, dovoljan iznos sredstava u tekućoj rezervi Vlade Federacije BiH za implementaciju programa pomoći nezaposlenim osobama. / federalna.ba